Vyhledat na webu
en

Bydlení

Pronájmy

Kde najdu informace o pronajímání městských bytů v Litomyšli?

Informace jsou k dispozici na www.litomysl.cz - sekce bydlení v Litomyšli nebo na odboru místního a silničního hospodářství. Město Litomyšl eviduje tyto seznamy žádostí:
- žádosti o přidělení bytu
- žádosti o přidělení bytu v DPS (domy s byty zvláštního určení určené pro seniory)
- žádosti o byty určené přímo pro radu města
Město Litomyšl nedisponuje žádnými volnými byty k okamžitému pronájmu. Byty jsou nově pronajímány žadatelům pouze v případě zrušení stávajících nájemních smluv z důvodů úmrtí, stěhování nebo výpovědi.
Nově dostavěné byty jsou pronajímány většinou prostřednictvím vyhlášení veřejného výběrového řízení dle podmínek dotací poskytnutých na jejich výstavbu.

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Ing. Jana Foltová jana.foltova@litomysl.cz tel.: 461 653 364
další informace na
 
Youtube Litomyšl