Vyhledat na webu
en

Bydlení

Pronájmy

Pronajímá město Litomyšl byty seniorům?

Město vlastní 68 bytů zvláštního určení určených pro bydlení seniorů. Je zapotřebí podat žádost o přidělení bytu v DPS nejlépe prostřednictvím oddělení soc. péče, který provede její obodování, na odbor místního a silničního hospodářství. O přijetí žádosti je žadatel následně písemně informován. Evidovanou žádost je možno aktualizovat a doplnit na odboru místního a silničního hospodářství. Byty jsou přidělovány radou města v naprosté většině případů po projednání v bytové komisi. Pokud je žadatel vybrán k uzavření nájemní smlouvy je o tomto písemně informován.

 

poradí a další informace poskytne

Bc. Monika Kopecká monika.kopecka@litomysl.cz tel.: 461 653 431 mobil: 606 065 203
Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Ing. Jana Foltová jana.foltova@litomysl.cz tel.: 461 653 364
 
Youtube Litomyšl