Vyhledat na webu
en

Bydlení

Pronájmy

Jakým způsobem lze získat v Litomyšli do pronájmu městský byt?

Je zapotřebí podat žádost o přidělení bytu na odboru místního a silničního hospodářství. O přijetí žádosti je žadatel následně písemně informován. Evidovanou žádost je možno aktualizovat a doplnit na odboru místního a silničního hospodářství. Byty jsou přidělovány radou města v naprosté většině případů po projednání v bytové komisi. Pokud je žadatel vybrán k uzavření nájemní smlouvy je o tomto písemně informován.

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Ing. Jana Foltová jana.foltova@litomysl.cz tel.: 461 653 364
 
Youtube Litomyšl