Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP2)

Aktuality

Mgr. Miloš Novotný nabídnul inspirace pro učitele 1. ročníků převážně v oblasti matematiky, čtenářství a prvouky dne 21. 09. 2021

Prof. PhDr. et PhDr, Radek Ptáček, Ph.D., MBA, první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec vedl workshop s rodiči dne 8. 9. 2021 v prostoru Zámecké návrší v Litomyšli

Mgr. Jan Coufal v rámci rozvoje  polytechnického  vzdělávání představil oblast robotiky dne 23. 08. 2021 na 
Internátě Litomyšlské nemocnice, a.s. 

Václava Tmejová se věnovala problematice rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ - Učíme se hravě pracovat dne 
23. 08. 2021

Dne 24. 6. 2021 se uskutečnila porada Realizačního týmu  a setkání s paní Mgr. Martinou Běťákovou z MŠMT na téma Střední článek.

Mgr. Jiří Halda  dne 5. 5. 2021 přednesl téma Sourozenecké vztahy a dne 14. 6. 2021 - Stress management.

PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. PaedDr. Mgr. Věra Facová-přednášeli na téma osobnost a inteligence úspěšných a neúspěšných v inkluzivním vzdělávání dme 22. dubna 2021.

Dne 9. dubna 2021 JUDr. Poláková  on-line přednášela vztah ředitele a zřizovatele.

S Mgr. Jiřím Haldou jsme řešili 22. března týmovou spolupráci.

Dne 2. března 2021 se on-line formou uskutečnila druhá vzdělávací akce s dr. Zdeňkem Martínkem na téma agrese a agresivita - Kabinet vedení škol.

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické (pre)gramotnosti přednesla dne 22. 2. 2021 online RNDr. Hana Lišková

Dne 15. února 2021 se konala porada Realizačního týmu formou on-line setkání.

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. a PaedDr. Mgr. Věra Facová dne 4. února 2021 přednesly on-line téma -Komunikace s rodiči ve škole (MŠ, ZŠ, ZUŠ)

PaedDr. Zdeněk Martínek zahájil dne 3. 2. 2021 online cyklus tří seminářů na téma - agrese a agresivita dětí a mládeže - Kabinet vedení škol.

27. ledna 2021 přednášela online problematiku matematické pregramotnosti Mgr. Lenka Bínová

21. ledna 2021 JUDr. Hana Poláková prezentovala školský zákon a novely školských předpisů formou online setkání

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., PaedDr. Mgr. Věra Facová přednesli v rámci webináře téma -Zdroje a podpora motivace a rozvoje osobnosti žáků, pedagogů (v rámci inkluzivního vzdělávání) a pracovníků úřadů“ 07. 01. 2021

Čtenářská pregramotnost bude  formou on-line webináře dne 15. 12. 2020, od 14.30 přednášena Mgr. Lenkou Bínovou

Dne 26. listopadu se uskutečnila on-line vzdělávací akce "Agrese a agresivita v rámci inkluze ve třídě s PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D.

Dne 7. září 2020 se uskutečnilo jednání Realizačního týmu MAP II

Dne 2. září 2020  přednášel pan profesor MUDr. Cyril Hoschl.

Dne 24. 8. 2020 se proběhlo jednání kabinetu ředitelů základních a mateřských škol v ORP Litomyšl. 

Dne 24. 8. 2020 se uskutečnilo jednání Řídícího výboru MAP II, které se věnovalo následujícímu programu:
1.Aktuální stav realizace projektu 
2.Projednání a schválení Analytické části MAP
3.Projednání a schválení Strategického rámce MAP
4.Projednání a schválení vyhodnocení Akčního plánu MAP za rok 2020 
5.Projednání a schválení Akčního plánu MAP na rok 2021
6.Projednání a schválení Evaluační zprávy MAP

Plánované akce s PhDr. Markem Hermanem, Bc. Šejvlem, PhDr. Martinkem a Mgr. Haldou v měsících březen až duben byly z důvodu nouzového stavu zrušeny. 

Dne 4. března 2020 se pedagogům věnovala JUDr. H. Poláková, která se věnovala aktuální školské legislativě. 

Dne 2. března 2020 se téměř padesát pedagogů zúčastnilo vzdělávací akce s Mgr. Jiřím Haldou na téma Komunikační dovednosti v praxi.

Mgr. Pavlína Miltová  se dne 19. 2. 2020 věnovala tématu - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem - vzdělávací akce kabinet MŠ) se zúčastnilo téměř 70 zájemců. Všichni získali nejenom teoretický základ, ale i praktické dovednosti. 

Dne 4. února 2020  zástupkyně organizace Replug me - Mgr. Radka Kůřilová, Mgr. Karolína Presová  věnovaly tématu  Digiděti. Semináře se konal pro rodiče - 2.14  v prostorách Gymnázia Litomyšl

Dne 20. ledna 2020 se na kabinetu vedení škol setkali ředitelé či zástupci všech základních a mateřských škol v ORP. 

Dne 13. ledna 2020 se uskuteční společné jednání pracovních skupin. 

Dne 9. prosince se uskutečnilo jednání Realizačního týmu MAP II

Dne 4. prosince 2019 byl na tiskové konferenci města Litomyšle prezentován projekt "MAP II má za sebou polovinu realizace". Akce se zúčastnili novináři z Deníku, 5+2, MF Dnes, Práva, ČRo, ČTK a regionální kabelové televize.

Dne 9. listopadu se uskutečnilo další jednání Realizačního týmu MAP II.

Dne 25. listopadu 2019 se uskutečnilo jednání Řídícího výboru MAP II a vzdělávací akce ŘV.

Interaktivní sál Základní školy Litomyšl, U Školek 1117 se proměnil v hernu pro veřejnost a ve dnech 4. - 8. 11. 2019 se zde prezentovala firma www.MAKURA.cz. Akce se konala na podporu kabinetu polytechnické výchovy.

Dne 4. listopadu 2019 se uskutečnilo společné jednání všech pracovních skupin. 

Dne 4. listopadu 2019 se konala porada Realizačního týmu

Dne 23. 10. 2019 se z aktivity kabinetu pedagogů  konalo druhé setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou na téma - Profesní image pedagoga aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme 

Dne 7. října 2019 se uskutečnila porada Realizačního týmu.

Dne 2. října 2019 se uskutečnilo jednání kabinetu 1. stupně - Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek.

Dne 30. září 2019 se uskutečnilo společné jednání vedoucích kabinetů.

Dne 18. září 2019 se uskutečnila pro podagogy ORP Litomyšl vzdělávací akce k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS). O lektorství se postarali pracovníci Krajského vojenského velitelství Pardubice. 

Dne 9. září 2019 se pro ředitele škol uskutečnila vzdělávací akce s JUDr. Hana Polákovou . Týkala se  problematiky školského zákona a novel školských předpisů 

Dne 4. září 2019  pan PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog promluvil na témata Generační střety aneb všichni proti všem a Partneři a rozchody - plnění aktivity 2.13 a 2.14 pro oblast Inkulzivního vzdělávání

Dne 29. srpna 2019 proběhlo jednání kabinetu ředitelů základních a mateřských škol v ORP Litomyšl. 

Dne 29. srpna se uskutečnila koordinační schůzka ředitelů základních škol s rodilými mluvčími, kteří budou vyučovat od září 2019 ve vybraných základních školách ORP Litomyšl anglický jazyk formou tandemové výuky.  

Dne 28. srpna se konala pracovní jednání všech pracovních skupin MAP II

Dne 27. srpna 2019 se konala další vzdělávací akce, kterou inicioval kabinet 1. stupně. Skupina dvaceti učitelek se seznámila s novými pomůckami a získala inspiraci od lektorek společnosti Výpomůcky. Každá zúčastněná škola měla možnost si vybrané pomůcky okamžitě zakoupit z prostředků MAP II 

Dne 26. června 2019 se v koně Sokol Litomyšl uskutečnil závěrečný večer projektu Příběhy našich sousedů. Celkem třiatřicet dětí zde plnému kinu předvedlo svá vynikající představení. Večerem provázel litomyšlský místostarosta Radomil Kašpar a svou hrou na akordeon ho zpestřil mladý nadějný hudebník Tomáš Benedikt Sršeň, který má ve svých třinácti letech za sebou již koncerty s operními hvězdami.

Při svých vystoupeních se zapotily nejen děti, ale horko bylo díky tropickým teplotám všem. Hrálo se divadlo, z pódia se linula hudba a publikum dokonce odpovídalo na kvízové otázky. Porota ve složení Renata Kmošková (muzejní pedagožka), Martin Boštík (historik) a předseda poroty Jiří Šmeral (novinář a historik) měli nelehký úkol vybrat tři nejlepší zpracování pamětnických příběhů.

Dne 4. června 2019 se z iniciativy kabinetu školních parlamentů uskutečnila vzdělávací akce pro školy, které mají zájem vytvořit žákovský parlament. Téma - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ŽIVOTĚ ŠKOLY (Jak získat podporu pedagogického sboru a usadit parlament ve struktuře školy)

Dne 27. května se uskutečnilo zasedání Řídícího výboru. Byl představen aktuální stav projektu, projednána a schválena aktualizace Strategického rámce a Akčního plánu, projednána a schválena Evaluační zpráva MAP. 

Dne 23. května 2019 se konala dvě  setkání s MUDr. Radkinem Honzákem. Přednášky byly věnované problematice humoru, syndromu vyhoření a psychopatologii.

Dne 20. května 2019 se uskutečnila porada Realizačního týmu

Dne 13. května se uskutečnilo setkání kabinetu knihoven. 

Dne 13. května 2019 se na základě požadavků metodiků prevence a výchovných poradců uskutečnila vzdělávací akce na téma Formativní vzdělávání. Lektorem byl Mgr. Karel Bárta. Dvacítka zájemců získala nejenom teoretický základ, ale především řadu praktických technik, které lze při hodnocení využít. 

Dne 17. dubna 2019 se na základě požadavku kabinetu vedení škol uskutečnilo setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou  na téma Profesní image pedagoga aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme.

Dne 8. dubna 2019 se uskutečnila porada Realizačního týmu

Dne 28. března se v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli konal seminář pro školy a jejich zřizovatele - Jak na šablony

Dne 18. března 2019 se uskutečnila jednání čtyř pracovních skupin. Setkali se pracovní skupiny pro financování, pro rovné příležitosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rozvoj  čtenářské gramotnosti.  

Dětští dokumentaristé natočí vzpomínky pamětníků
Druhá světová válka, politické procesy 50. let a kolektivizace, ale také doba relativně nedávná a události roku 1989. To jsou témata, kterým se bude až do konce června věnovat devět žákovských týmů ze tří litomyšlských a jedné českotřebovské základní školy. Zapojily se totiž do projektu Příběhy našich sousedů, které realizuje nezisková organizace Post Bellum díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a měst Litomyšl a Česká Třebová. Najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, to dále zpracovat do rozhlasové či video reportáže, komiksu nebo třeba divadelní scénky a nakonec příběh srozumitelně představit veřejnosti. To jsou úkoly, které před sebou žáci 8. až 9. tříd mají. Některé děti v rámci projektu navštíví Český rozhlas, kde si s pomocí odborníka zpracují vlastní rozhlasovou reportáž, jiné sestříhají a vytvoří video reportáž pod dohledem profesionála nebo nakreslí komiks.  Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.https://www.pribehynasichsousedu.cz/litomysl/litomysl-2018-2019/

Dne 6. března se pedagogové setkali s Mgr. Pavlem Zemanem a Ing. Radkou Šlegrovou a společně diskutovali  nad problematikou nového financování ve školství. 

Dne 4. března 2019 se uskutečnila porada Realizačního týmu

Dne 20. února 2019 se zájemci o matematiku setkali s paní Dr. Blažkovou, vysokoškolskou pedagožkou. 

Ve dnech 11. února až 19. února 2019 se uskutečnila setkání kabinetů učitelů mateřských škol, matematiky, českého jazyka, fyziky a chemie, učitelů 1. stupně, pracovních činností, vychovatelek školních družin, vedení školních parlamentů,  novodobých dějin . 

Dne 11. února 2019 se uskutečnila porada Realizačního týmu.

Dne 21. ledna se uskutečnily dva kabinety. Kabinet vedení mateřských a základních škol z ORP  Litomyšl a kabinet učitelů malotřídních škol.     

Dne 14. ledna 2018 se uskutečnilo na Internátu Litomyšlské nemocnice , a.s.. 918 od 13.00 hodin setkání s  Bc. Ivetou Millerovou a  Martinem Dobešem na téma Specifika romského žáka
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/vyrostla-v-chanove-dnes-pracuje-pro-urad-vlady-pro-mnohe-romy-je-idolem

Dne 11. ledna. 2019 se uskutečnilo výjezdní vzdělávání členů realizačního týmu MAP II.

Dne 10.ledna 2019 proběhla aktivita "kulatý stůl"  s pracovníky OSPOD a sociální péče. 

Dne 7. ledna 2019 se uskutečnilo jednání Realizačního týmu a schůzka se společností Wwworks. s.r.o. ohledně budoucí spolupráce v projektu

Dne 10. prosince 2018 se uskutečnilo společné jednání všech pracovních skupin MAP II. 

Dne 5. prosince 2018 se uskutečnilo další jednání Realizačního týmu. 

Dne 4. prosince 2018 byli na semináři zastupitelstva zastupitelé seznámeni s projektem MAP II. 

Dne 26. listopadu 2018 se uskutečnilo jednání Řídícího výboru MAP II., na kterém byl představen aktuální stav projektu a projednána a schválena:  aktualizace analytické části MAP, strategický rámec,  vyhodnoceno plnění akčního ročního plánu MAP za rok 2018, aktualizace akčního ročního plánu MAP na rok 2019 a evaluační zpráva MAP.

Dne 5. listopadu 2018 se uskuteční druhé pracovní jednání všech pracovních skupin. Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti. Členové pracovních skupin obdrželi výstupy z jednání PS ze 4. 6. 2018 a také ze sběru potřeb škol. A budou se věnovat shodě aktualizace SWOT analýzy, vizi a prioritám.

29. října 2018 se konalo setkání Realizačního týmu týmu. 

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo setkání se zástupci místních podniků v rámci projektu MAP II.  Na programu bylo předání informací o projektu  a diskuse o kvalitě vzdělávání na území ORP Litomyšl

Dne 18. září 2018 se zástupci Realizačního týmu zúčastnili jednání na MŠMT v Praze.

Dne 17. září 2018 se konalo jednání Realizačního týmu.

Dne 30. srpna 2018 proběhlo s řediteli škol jednání: 1)Prezentace projektu "Příběhy našich sousedů" , 2)Představení vzdělávacích aktivit projektů,3) Informace o přednášce MUDr.  Radkina Honzáka, CSc., 
4) Informace o aktuálním stavu realizace aktivit MAP II, 5)Představení implementačních aktivit MAP II , 
Na jednání byli pozváni také zástupci knihovny, ZUŠ, spolku Sebranice a zástupci Malé technické univerzity pro představení implementačních aktivit.  

Dne 13. srpna 2018 se uskutečnilo další setkání Realizačního týmu.

Dne 25. června 2018 se uskutečnilo jednání Realizačního týmu

Dne 20. června 2018 se členové Realizačního týmu pod vedením Ing. Renaty Ptáčníkové, www.perspectiverelations.cz, vzdělávali v oblasti "Jak chytře prezentovat MAP II na sociálních sítích. 

Ve dnech 13. června a 21. června se Realizační tým věnoval problematice GDPR. 

N. Klvaňová a A. Pavlišová se dne 11.6.2018 účastnily mezikrajového setkání realizátorů MAP v Hradci nad Moravicí – jedná se o unikátní platformu „Jedu v tom taky“, kterou se podařilo založit na základě potřeby realizátorů MAP z Kopřivnicka, Holešovska, Bystřicka, Litomyšlska a Opavska za účelem ŽIVELNÉHO sdílení dobrých nápadů v rámci realizace projektu MAP. Návrh pro vznik platformy byl prodiskutován se zástupci projektu SRP a následně otevřen jakémukoli realizátorovi MAP. Byla prodiskutovaná tato témata k jednání:  činnost pracovních skupin (zejména PS financování), činnost koordinátorů, tipy na vzdělávací aktivity, tipy na implementační aktivity, Ø  hodnocení projektů (krácení, zkušenosti, možnosti). Další setkání proběhne na podzim 2018 v Kopřivnici.

Dne 4. června 2018 se uskutečnilo první pracovní jednání všech pracovních skupin. Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti.  V každé pracovní skupině byl představen projekt MAP II a jeho klíčové aktivity. Členové pracovních skupin obdrželi informace ohledně implementačních aktivit projektu a byla projednána analytická část dokumentu MAP a provedena jeho aktualizace v oblasti popisu potřeb škol. 

Dne 30.5.2018 proběhl na NIDV Pardubice Infopanel pro zřizovatele škol. Tato pozvánka byla rozselána po ORP. 

Dne 28. května 2018 v rámci "zvyšování znalostních kapacit" bylo členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a  Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

Dne 28. května 2018 se uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru MAP II.  Členům byl představen projekt MAP II. Byl projednán a schválen statut a jednací řád, projednána a schválena organizační struktura projektu a předsedou byl zvolen pan Radomil Kašpar, starosta. 

Dne 24. května 2018 se uskutečnil 1. kulatý stůl MAPII. Lektorství zajistila PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí. Přítomní se věnovali problematice inkluzivního vzdělávání v ORP Litomyšl. 

Dne 23. dubna 2018 proběhlo jednání s řediteli zapojených škol, na které jim byly předány informace o projektu, požadavek na zpracování popisu potřeb škol a byly jim prezentovány možnosti zapojení do konkrétních projektů spolupráce. Probíhá příprava na jednání Řídícího výboru, které proběhne dne 28.5.2018 a příprava na workshop s účastí nominovaných zástupců PS pro rovné příležitosti.

A. Pavlišová se zúčastnila dne 16.4.2018 v Pardubicích semináře k MAPII, mimo jiné byla řešena problematika GPDR.

Dne 9.dubna 2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Byla dokončena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Byla dokončena tvorba Komunikačního plánu MAP. Došlo k zahájení aktualizace analytické části MAP, jako podkladu pro jednání pracovních skupin. 

Dne 5.března 2018 proběhlo další jednání realizačního týmu MAP. Došlo k opětovnému projednání nastavení klíčových aktivit projektu s vazbou na časový harmonogram a finanční rozpočet. Pokračovala aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin. S nominovanými členy probíhala osobní, emailová a telefonická komunikace. Pokračovala tvorba Komunikačního plánu MAP. Nastavení implementačních aktivit bylo opětovně projednáno se zapojenými subjekty, a to v souvislosti s připravovaným jednáním se zástupci zapojených škol.

V měsíci únoru došlo k dopracování žádosti o dotaci na MAPII, včetně veškerých příloh. Byla zahájena aktualizace konkrétního složení členů realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP a jednotlivých pracovních skupin.  Dále byla zahájena tvorba Komunikačního plánu MAP, jehož cílem je nastavit informovanost všech aktérů ve vzdělávání a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech, finální podobě, sběr námětů a připomínek, dále založení facebooku, vydání článků médiích, uspořádání tisková besedy apod.

Dne 15. ledna 2018 proběhlo první jednání realizačního týmu MAP. Podání žádosti o dotaci bylo projednáno s ostatními možnými žadateli v území. Zřizovatelé škol a ředitelé všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, včetně škol soukromých byli požádáni o spolupráci při realizaci projektu. Ředitelé škol vyjádřili svůj zájem o zapojení do projektu prostřednictvím dodání souhlasů. Proběhla analýza akčního plánu a byly vytvořeny návrhy na konkrétní implementační aktivity MAP. Došlo k zahájení zpracování žádosti o dotaci na MAPII. Důležitou součástí bylo nastavení rolí a odpovědností všech pozic v organizační struktuře.

Dne 9. ledna 2018 byli starostové ORP Litomyšl seznámeni se zapojením ORP Litomyšl do projektu MAP II.

Strategický rámec (formát pdf, velikost 4,23 MB)

Akční plán (formát pdf, velikost 3,27 MB)

Analytická část (formát pdf, velikost 11,52 MB)

Komunikační plán (formát pdf, velikost 406,5 KB)

Strategický rámec - aktualizace (formát pdf, velikost 1,37 MB)

Strategický rámec - srpen (formát pdf, velikost 0 B)

Řídící výbor leden 2021 - zápis (formát pdf, velikost 6,16 MB)

Tisková zpráva 18. 5. 2021 (formát docx, velikost 120,84 KB)


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl