Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP1)

MAP I: Vzdělávací akce

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 (MAP)

Mgr. Karel Bárta - Inkluzivní vzdělávání - co s ním a jak na to?
15. 3. 2016 -
Lidový dům Litomyšl

PhDr. Lidmila Pekařová  - Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme
11. 5. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, PhD.  - Základní právní úprava v praxi školy z úhlu pohledu zřizovatele a ředitele aneb oplatná legislativa a její uplatňování pro potřeby účinného a efektivního řízení ve vzdělávání
20. 6. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

PhDr. Jan Svoboda  - Jak vést dialog s klientem a udržet stanovený cíl
14. 7. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

PhDr. Jeroným Klimeš - Rodina a škola
9. 9. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

PhDr. Jan Svoboda - Motivace nemotivovaného
15. 9. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

Mgr. Vát Beran - Proč měnit školní kulturu? - zrušeno pro malý zájem
22. 9.  2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

Mgr. Michal Dubec - "Karle, nech toho vyrušování " aneb jak vést žáky k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování v situacích porušování pravidel - zrušeno pro nemoc lektora
6. 10.  2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919


Mgr. Jaromíra Staňková, Dis., Mgr. Markéta Jirásková, Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA - Autismus v praxi

12. 10. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, PhD.  - Činnost mateřské školy a nnovela školského zákona
26.10. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

Ing. Zdeněk Štěpánek - Ředitel koučem
1. 11. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919


Mgr. Michal Vybíral - Agrese je OK I.: zážitkový seminář
21. 11. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,

Mgr. Michal Vybíral - Agrese je OK II: zážitkový seminář
22. 11. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,

Mgr.  Ferdinand Raditsch - Poruchy chování dítěte předškolního věku
26. 11. 2016
Květná Zahrada

Mgr. Jiří Halda - Role v rodině anebo 16 maličkostí, na které bychom ve výchově neměli zapomenout
11. 1. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
 

Mgr. Petra Zaal - Strategické řízení -pro malý zájem zrušeno
30. 3. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
 

Mgr. Marika Kropíková - Novela školského zákona pro ředitele škol
3. 4. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 919
 

RNDr. Hana Lišková - Matematická gramotnost a předmatematické představy
2. 6. 2017
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Komenského nám.
učebna č. 26, 1. poschodí
 

Mgr. Petr Zaal - Strategické řízení a plánování
12. 6. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
 

PhDr. Lidmila Pekařová - Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí
14. 6. 2017
Gymnázium Litomyšl - aula

 
Sociálně -právní ochrana v kontextu školního prostředí - Mgr. Roman Mašek
29. 8. 2017
Salonek Hotelu Zlatá Hvězda Litomyšl


Mgr. Vít Beran - Strategické řízení  aneb PROČ měnit školní kulturu? - zrušeno pro malý zájem
19. 9.  2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919

Michaela Fisharová - beseda se spisovatelkou - podpora rozvoje čtenářství
3. 10. 2017
Městská knihovna Litomyšl
od 10.00
Hrazeno z projektu

Závěrečné setkání k ukončení projektu MAP
20. 11. 2017
Evropské školicí centrum Litomyšl
od 15.00 
Hrazeno z projektu

Mgr. Graudová  - Jak zvládnout konkursní řízení na ředitele školy - vzdělávání vhodné pro zřizovatele, kteří plánují konkursní řízení
9. 1. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice 919
10.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

 

 

 Anotace vzdělávací akce a přihláška


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl