Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Aktuality

V období měsíců dubna - října 2022 proběhla jednání pracovních skupin MAP a došlo k jednání Řídícího výboru MAP. V dubnu 2022 proběhla aktualizaci analytické části dokumentu (v dokumentu byla  provedena aktualizace všech kapitol, včetně zapracování obdržených výstupů od jednotlivých škol). Také byly realizačním týmem provedeny prvotní revize jednotlivých SWOT analýz. K projednání analytické části se pracovní skupiny vrátily ještě v měsíci červnu, kdy dokument prohlásily za finální. Analytická část bude předložena ke schválení na jednání ŘV MAP v listopadu 2022. Na nadcházejícím jednání v září byl projednán první návrh Akčního plánu na rok 2023.  

V květnu 2022 proběhlo jednání Řídícího výboru MAP, na kterém došlo k projednání a schválení aktualizace dokumentu „Strategický rámec  MAP pro ORP Litomyšl do roku 2025“  a jeho nedílné součásti "Investiční priority MAP_ORP Litomyšl_2021-2027", obsahující seznam investičních priorit ZŠ, MŠ a neformálních organizací na období 2021-2027.  Tomuto jednání předcházel sběr potřeb investic od jednotlivých škol v regionu.  

Doposud proběhla aktualizace všech relevantních podkladů pro první jednání Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), které byly schváleny na prvním jednání v březnu 2022.  V květnu 2022 pak ŘV MAP na svém druhém jednání schválil investiční potřeby regionu. Dále byla provedena aktualizace Analytické části MAP, ke které významnou měrou přispěly výsledky z proběhlého šetření potřeb škol. Zástupci škol tak na základě šetření popsali, co v jejich školách proběhlo dobře - v čem byli  úspěšní a dále v čem by se  mohli zlepšit a co k tomu potřebují. Také definovali, s jakými se potýkají problémy. Aktualizace analytické části MAP byla projednána na jednáních pracovních skupin, které se uskutečnily v měsíci dubnu a následně v červnu 2022.  

V období 01-03/2022 proběhla aktualizace všech relevantních podkladů pro první jednání Řídícího výboru MAP. Aktualizované dokumenty, kterými jsou Složení ŘV MAP, Statut a Jednací řád ŘV MAP, Seznam PS a jejich členů, Organizační struktura, Identifikace dotčené veřejnosti a Komunikační plán byly schváleny na jednání ŘV MAP  dne 31.3.2022. Dále byla zahájena aktualizace Analytické části MAP. Doposud se podařilo provést aktualizaci obecné část analýzy a bylo provedeno šetření škol tzv. „Popis potřeb škol“. Zástupci do projektu zapojených škol  na základě šetření popsali, co v jejich školách proběhlo dobře - v čem byli  úspěšní a dále v čem by se  mohli zlepšit a co k tomu potřebují. Také definovali, s jakými se potýkají problémy.

 


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl