Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Aktuality

Doposud proběhla aktualizace všech relevantních podkladů pro první jednání Řídícího výboru MAP (ŘV MAP), které byly schváleny na prvním jednání v březnu 2022.  V květnu 2022 pak ŘV MAP na svém druhém jednání schválil investiční potřeby regionu. Dále byla provedena aktualizace Analytické části MAP, ke které významnou měrou přispěly výsledky z proběhlého šetření potřeb škol. Zástupci škol tak na základě šetření popsali, co v jejich školách proběhlo dobře - v čem byli  úspěšní a dále v čem by se  mohli zlepšit a co k tomu potřebují. Také definovali, s jakými se potýkají problémy. Aktualizace analytické části MAP byla projednána na jednáních pracovních skupin, které se uskutečnily v měsíci dubnu a následně v červnu 2022.  

 

V období 01-03/2022 proběhla aktualizace všech relevantních podkladů pro první jednání Řídícího výboru MAP. Aktualizované dokumenty, kterými jsou Složení ŘV MAP, Statut a Jednací řád ŘV MAP, Seznam PS a jejich členů, Organizační struktura, Identifikace dotčené veřejnosti a Komunikační plán byly schváleny na jednání ŘV MAP  dne 31.3.2022. Dále byla zahájena aktualizace Analytické části MAP. Doposud se podařilo provést aktualizaci obecné část analýzy a bylo provedeno šetření škol tzv. „Popis potřeb škol“. Zástupci do projektu zapojených škol  na základě šetření popsali, co v jejich školách proběhlo dobře - v čem byli  úspěšní a dále v čem by se  mohli zlepšit a co k tomu potřebují. Také definovali, s jakými se potýkají problémy.

 


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl