Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP1)

Organizační struktura projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 (MAP)

Garant projektu - Radomil Kašpar, starosta města Litomyšl
Zmocněnec majitele projektu pro jednání a realizaci  -  PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková,  vedoucí odboru školství  a sociální péče MěÚ Litomyšl

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní manažer projektu (vedoucí projektu) – Radomil Kašpar
Projektový manažer (dotační manažer)Ing. Naděžda Klvaňová
Finanční manažer – Bc. Klára Dobrová
Manažer lidských zdrojů (personalista) – Ing. Bohuslav Pulgret

Odborný garant MAP – Ing. Naděžda Klvaňová
Manažer Pracovní skupiny č.1 – Mgr. Jaroslav Špajs
Manažer Pracovní skupiny č.2 – Ing. Bohuslav Pulgret
Manažer Pracovní skupiny č.3 – PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Manažer Pracovní skupiny č.4 – Ilona Kučerová
Manažer Pracovní skupiny č.5 – Renata Šulcová
Manažer Pracovní skupiny č.6 – Ing. Petr Vomáčka
Manažer Pracovní skupiny č.7 – Radomil Kašpar

Pracovní skupiny
Pracovní skupina č.1 - představitelé zřizovatelů – starostové
Pracovní skupina č.2 - zástupci pracovníků úřadů veřejné správy
Pracovní skupina č.3 - představitelé managementu škol a školských zařízení
Pracovní skupina č.4 - zástupci pedagogů MŠ
Pracovní skupina č.5 - zástupci pedagogů ZŠ
Pracovní skupina č.6 - zástupci pracovníků a organizací neformálního, zájmového a volno-časového vzdělávání
Pracovní skupina č.7 - zástupci žáků, rodičů, školských rad a veřejnosti

Řídící výbor
Zástupci majitele a realizátora projektu
Zástupci Pardubického kraje ve vztahu k vzdělávání a KAP - Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Pardubického kraje
Zástupci středních škol
Zástupci zřizovatelů škol (představitelé i výkonní pracovníci)
Zástupci vedení škol
Zástupci učitelů MŠ a ZŠ
Zástupci organizací zájmového, neformálního a volno-časového vzdělávání
Zástupci základních uměleckých škol
Zástupci poradenského systému
Zástupci MAS a Mikroregionu
Zástupci rodičů, školských rad, veřejnosti

 


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl