Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP1)

Organizační struktura projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 (MAP)

Garant projektu - Radomil Kašpar, starosta města Litomyšl
Zmocněnec majitele projektu pro jednání a realizaci  -  PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková,  vedoucí odboru školství  a sociální péče MěÚ Litomyšl

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní manažer projektu (vedoucí projektu) – Radomil Kašpar
Projektový manažer (dotační manažer)Ing. Naděžda Klvaňová
Finanční manažer – Bc. Klára Dobrová
Manažer lidských zdrojů (personalista) – Ing. Bohuslav Pulgret

Odborný garant MAP – Ing. Naděžda Klvaňová
Manažer Pracovní skupiny č.1 – Mgr. Jaroslav Špajs
Manažer Pracovní skupiny č.2 – Ing. Bohuslav Pulgret
Manažer Pracovní skupiny č.3 – PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Manažer Pracovní skupiny č.4 – Ilona Kučerová
Manažer Pracovní skupiny č.5 – Renata Šulcová
Manažer Pracovní skupiny č.6 – Ing. Petr Vomáčka
Manažer Pracovní skupiny č.7 – Radomil Kašpar

Pracovní skupiny
Pracovní skupina č.1 - představitelé zřizovatelů – starostové
Pracovní skupina č.2 - zástupci pracovníků úřadů veřejné správy
Pracovní skupina č.3 - představitelé managementu škol a školských zařízení
Pracovní skupina č.4 - zástupci pedagogů MŠ
Pracovní skupina č.5 - zástupci pedagogů ZŠ
Pracovní skupina č.6 - zástupci pracovníků a organizací neformálního, zájmového a volno-časového vzdělávání
Pracovní skupina č.7 - zástupci žáků, rodičů, školských rad a veřejnosti

Řídící výbor
Zástupci majitele a realizátora projektu
Zástupci Pardubického kraje ve vztahu k vzdělávání a KAP - Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Pardubického kraje
Zástupci středních škol
Zástupci zřizovatelů škol (představitelé i výkonní pracovníci)
Zástupci vedení škol
Zástupci učitelů MŠ a ZŠ
Zástupci organizací zájmového, neformálního a volno-časového vzdělávání
Zástupci základních uměleckých škol
Zástupci poradenského systému
Zástupci MAS a Mikroregionu
Zástupci rodičů, školských rad, veřejnosti

 


 
Youtube Litomyšl