Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP2)

Organizační struktura projektu

Administrativní a odborný tým MAP:

Majitel a garant projektu – Radomil Kašpar
Zástupce majitele a garanta projektu – PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Hlavní manažer – Ing. Naděžda Klvaňová
Koordinátor – Ing. Anna Holcová
Manažer evaluace a monitoringu - Ing. Anna Holcová
Manažer vzdělávacích aktivit projektu - PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Finanční manažer – Bc. Klára Dobrová 
Mzdová účetní – Ludmila Čermáková
Manažer lidských zdrojů – Ing. Bohuslav Pulgret
Odborný tým MAP – vedoucí pracovních skupin: 

Vedoucí PS pro financování - Bc. Klára Dobrová 
Vedoucí PP pro zajištění poradenství a administrativně správní servis -  Ing. Naděžda Klvaňová
Vedoucí PS pro rovné příležitosti - PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti – Ilona Kučerová 
Vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti – Renata Šulcová
Odborný tým IMPLEMENTACE (projektů spolupráce):

Manažer aktivity spolupráce základních a mateřských škol a základní umělecké školy
Manažer aktivity spolupráce základních a mateřských škol s knihovnami v regionu 
Manažer aktivity spolupráce základních a mateřských škol, volnočasových organizací a vzdělávacích subjektů pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
Manažer aktivit spolupráce škol a vzdělávacích subjektů pro rozvoj polytechnického vzdělávání 
Lektoři implementačních aktivit
Rodilý mluvčí
Vedoucí kabinetů  
Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci:

Realizačního týmu MAP, zřizovatelů škol, vedení škol, školních družin, školních klubů, ZUŠ, neformálního vzdělávání a středisek volného času, KAP, rodičů, obcí, které nezřizují školu, MAS, Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) a vybraných pedagogů.


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl