Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Organizační struktura projektu

Administrativní tým MAP  je zodpovědný za koordinaci všech  klíčových aktivit projektu, za organizační a provozní stránku projektu, za dosažení plánovaných cílů projektu, včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu a za zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu.

Pozice administrativního týmu:

 • Hlavní manažer projektu
 • Finanční manažer

 

Odborný realizační tým je zodpovědný zejména za věcné plnění aktivit, tvorbu výsledků a výstupů projektu a za aktivní práci s cílovou skupinou. 

Pozice odborného týmu:

 • Majitel a garant projektu
 • Zástupce majitele a garanta projektu
 • Koordinátor projektu 
 • Vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti I
 • Vedoucí PS pro financování
 • Vedoucí PS pro rovné příležitosti
 • Vedoucí PS  pro rozvoj čtenářské gramotnosti II 
 • Vedoucí PS  pro rozvoj  matematické gramotnosti
 • Člen PS pro financování
 • Manažer evaluace MAP

 

Řídící výbor MAP 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen těmito zástupci:

Zástupci RT, zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, učitelé, zástupci školních družin, školních klubů, zástupci ze ZUŠ, zástupci neformálního vzdělávání a středisek volného času, zástupci KAP, zástupce rodičů (školská rada, aktivní rodiče, NNO), zástupce obcí, které nezřizují školu a zástupce Místní akční skupiny.

 

Pracovní skupiny

 • Pracovní skupina pro financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 

 

 

 

Organizační struktura (formát pdf, velikost 451,43 KB)


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl