Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl (MAP1)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 (MAP) 

 ·  Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ byl podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Litomyšle. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a ukončen by 31. prosince 2017.

·   Hlavním cílem projektu bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že byla podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

·   Výstupem projektu bylo vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) se stal  jedinečným dokumentem, který zajistil konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl.

·   Velmi cenným podkladem byly výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které vedly k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

·   Z MAP tak vychází konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  

·   Místní akční plán byl připravován v rámci stanovených principů plánování. Při zpracování MAP tak spolupracovali hlavní aktéři vzdělávání, kterými byli zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace), samotní uživatelé a v neposlední řadě také veřejnost. Tito aktéři vzdělávání společně vytvořili dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v  7 ustanovených pracovních skupinách (více o pracovních skupinách je uvedeno v organizační struktuře).


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl