NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Exkurze v Integrované škole technické Vysoké Mýto
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dějepisná exkurze do Kutné Hory

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s těmito institucemi:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, pobočka Litomyšl a Svitavy
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
 • Speciální pedagogické centrum Bystré, SPC - Kamínek Ústí nad Orlicí
 • VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl

Celý rok s těmito žáky pracují asistenti pedagoga a pomáhají nám také studenti oboru speciální pedagogika VOŠ pedagogické v Litomyšli. Po dohodě s vedením této školy u nás na pozici asistenta pedagoga vykonávají (obvykle ve dvojicích) souvislou či blokovou pedagogickou praxi. Pracují podle rozvrhu sestaveného na základě potřeb a požadavků učitelů naší školy.


Pečují o žáky:

 • trvale znevýhodněné (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.)
 • s pomalejším pracovním tempem
 • s nižšími intelektovými schopnostmi
 • po delší absenci ve škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

 • OP VVV
 • Jeden svět na školách
 • Příběhy bezpráví
 • Světová škola
 • Arpok
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Erasmus +
 • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika