NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Tajuplný ostrov
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s těmito institucemi:

  • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, pobočka Litomyšl a Svitavy
  • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
  • Speciální pedagogické centrum Bystré, SPC - Kamínek Ústí nad Orlicí
  • VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl

Celý rok s těmito žáky pracují asistenti pedagoga a pomáhají nám také studenti oboru speciální pedagogika VOŠ pedagogické v Litomyšli. Po dohodě s vedením této školy u nás na pozici asistenta pedagoga vykonávají (obvykle ve dvojicích) souvislou či blokovou pedagogickou praxi. Pracují podle rozvrhu sestaveného na základě potřeb a požadavků učitelů naší školy.


Pečují o žáky:

  • trvale znevýhodněné (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.)
  • s pomalejším pracovním tempem
  • s nižšími intelektovými schopnostmi
  • po delší absenci ve škole