NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Dějepisná exkurze do Kutné Hory
Exkurze v Integrované škole technické Vysoké Mýto

Výchovné poradenství

Úkoly výchovného poradce:
 1. Pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů žáků, vede kartotéku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
 3. Je spojovacím článkem mezi zákonnými zástupci a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
 4. Úzce spolupracuje s vedením školy, školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídními učiteli.
Kontakt:

Výchovný poradce: Mgr. Martina Vomáčková
Telefon: 461 612 385          
E-mail: martina.vomackova@1zs.litomysl.cz


Konzultační hodiny:  

úterý    12:00 - 13:00     

po předem dohodnuté schůzce emailem (telefonem) kdykoli

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

 • OP VVV
 • Jeden svět na školách
 • Příběhy bezpráví
 • Světová škola
 • Arpok
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Erasmus +
 • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika