NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Tajuplný ostrov
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Tajuplný ostrov
Tajuplný ostrov
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Výchovné poradenství

Úkoly výchovného poradce:
  1. Pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů žáků, vede kartotéku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
  3. Je spojovacím článkem mezi zákonnými zástupci a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
  4. Úzce spolupracuje s vedením školy, školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídními učiteli.
Kontakt:

Výchovný poradce: Mgr. Martina Vomáčková
Telefon: 461 612 385, 732401166         
E-mail: martina.vomackova@1zs.litomysl.cz


Konzultační hodiny:  

úterý   12:15 - 13:15    

po předem dohodnuté schůzce emailem (telefonem) kdykoli