NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Tajuplný ostrov
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Tajuplný ostrov
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Personální obsazení ŠPP

Školní psycholožka - Mgr. Bc. Iva Sedláčková            

Školní speciální pedagožka - Mgr. Jolana Moravcová

Školní speciální pedagožka - Mgr. Eliška Pávková 

Výchovná poradkyně - Mgr. Martina Vomáčková

Školní metodik prevence - Mgr. Ondřej Vomočil (zároveň ředitel školy)