Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Evidence obyvatel

Jak provést ověření listin nebo podpisů, tzv. vidimace a legalizace?

Na MěÚ Litomyšl (podatelna, Bří Štastných 597 - odbor správní) můžete požádat o ověření listin nebo podpisů, tzv. vidimaci nebo legalizaci, kde se postup ověřování řídí zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhláškou 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu v platném znění.

 

K ověření podpisu (legalizace) je nutné předložit platný doklad totožnosti a listinu, případně soubor listin, kde má být podpis ověřen.

 

K ověření listin (vidimace) doklad totožnosti předkládat nemusíte, ale vždy je nutné předložit originální listinu nebo již úředně ověřenou listinu, kterou vyžadujete ověřit.

 

Správní poplatky:

-ověření podpisu 30 Kč/podpis

-ověření listiny 30 Kč/stránka A4

 

poradí a další informace poskytne

Ilona Telecká ilona.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 339
Olga Tylichová olga.tylichova@litomysl.cz tel.: 461 653 393
další informace na
 
Youtube Litomyšl