Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2021

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ?DČOV?), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen ?RD?). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

příjem žádostí od 15. 03. 2021 | uzávěrka 31. 08. 2021 | vyúčtování do 31. 08. 2022

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 211 KB)

Žádost a čestné prohlášení (formát doc, velikost 85,5 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 580,15 KB)

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2021

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 16. 05. 2021 | uzávěrka 31. 07. 2021 | vyúčtování do 31. 03. 2022

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 214,5 KB)

Tiskopis žádosti (formát doc, velikost 78,5 KB)

Čestné prohlášení (formát doc, velikost 36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54 KB)

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2021

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

příjem žádostí od 19. 03. 2021 | uzávěrka 18. 06. 2021 | vyúčtování do 11. 12. 2021

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 238 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,59 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73 KB)

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2021.

příjem žádostí od 01. 12. 2020 | uzávěrka 31. 05. 2021 | vyúčtování do 31. 01. 2022

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021 (formát pdf, velikost 954,57 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Youtube Litomyšl