Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Odbor školství a sociální péče

vedoucí: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

tel.: 461 653 350    mobil: 775 653 322    e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz

• zajišťuje funkci zřizovatele škol, školských zařízení a Centra sociální pomoci města Litomyšle
• zabezpečuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. provoz všech škol a školských zařízení na území města
• zabezpečuje činnosti Komise pro sport a tělovýchovu; Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování a Komise sociálně právní ochrany dětí
• zpracovává smlouvy o poskytnutí dotací NNO
• poskytuje dary trenérům dětí a mládeže
• spolu s odborem kultury a cestovního ruchu organizuje Toulovcovy prázdninové pátky
• vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu města Litomyšl a poskytuje jim metodickou pomocz
• pracovává návrh rozpisu rozpočtu a rozbor hospodaření pro školy a školská zařízení ve správním obvodu
• připravuje podklady pro zúčtování prostředků se státním rozpočtem
• zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení ve správním obvodu
• shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení ve správním obvodu


Podřízené oddělení

Oddělení sociální péče
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Zde nás najdete


Naši pracovníci

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru
tel.: 461 653 350     mobil: 775 653 322     e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz

Bc. Jana Doležalová
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
tel.: 461 653 352     e-mail: jana.dolezalova@litomysl.cz

Ing. Anna Holcová
koordinátor aktivit projektu MAP
mobil: 720 071 378     e-mail: anna.holcova@litomysl.cz

Ing. Naděžda Klvaňová
projektový manažer MAP
e-mail: nadezda.klvanova@litomysl.cz

Ilona Kučerová
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
tel.: 461 653 351     e-mail: ilona.kucerova@litomysl.cz

Renata Šulcová
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
tel.: 461 653 353     e-mail: renata.sulcova@litomysl.cz


Naše formuláře

Žádost o individuálni_dotaci_pro_fyzickou_osobu_podnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)


Žádost o individualni_dotaci_pro_fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)


Žádost o individuálni_dotaci_pro_právnickou_osobu (formát doc, velikost 118 KB)


Přihláška do MŠ v Litomyšli (formát doc, velikost 33,5 KB)


 
Youtube Litomyšl