Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor školství a sociální péče

vedoucí: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

tel.: 461 653 350    mobil: 775 653 322    e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz

• zajišťuje funkci zřizovatele škol, školských zařízení a Centra sociální pomoci města Litomyšle
• zabezpečuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. provoz všech škol a školských zařízení na území města
• zabezpečuje činnosti Komise pro sport a tělovýchovu; Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování a Komise sociálně právní ochrany dětí
• zpracovává smlouvy o poskytnutí dotací NNO 
• poskytuje dary trenérům dětí a mládeže
• spolu s odborem kultury a cestovního ruchu organizuje Toulovcovy prázdninové pátky
• vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu města Litomyšl a poskytuje jim metodickou pomoc
• pracovává návrh rozpisu rozpočtu a rozbor hospodaření pro školy a školská zařízení ve správním obvodu
• připravuje podklady pro zúčtování prostředků se státním rozpočtem
• zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení ve správním obvodu
• shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení ve správním obvodu


Podřízené oddělení

Oddělení sociální péče
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Zde nás najdete


Naši pracovníci

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru
tel.: 461 653 350     mobil: 775 653 322     e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz

Bc. Klára Dobrová
ekonomka odboru, vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
tel.: 461 653 354     e-mail: klara.dobrova@litomysl.cz

Bc. Jana Doležalová
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
tel.: 461 653 352     e-mail: jana.dolezalova@litomysl.cz

Ilona Kučerová
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
tel.: 461 653 351     e-mail: ilona.kucerova@litomysl.cz

Renata Šulcová
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
tel.: 461 653 353     e-mail: renata.sulcova@litomysl.cz


Naše formuláře

Žádost o individuálni_dotaci_pro_fyzickou_osobu_podnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)

Žádost o individualni_dotaci_pro_fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)

Žádost o individuálni_dotaci_pro_právnickou_osobu (formát doc, velikost 118 KB)


Naše životní situace

Sociální věci / Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

Rozcházím se s partnerem a máme nezletilé děti, potřebuji poradit jak je to s úpravou práv a povinností?

Jaká je výše výživného?

Co dělat, když rodič neplatí stanovené výživné?

Řeším konfliktní vztahy v rodině, které nepříznivě působí na vývoj dětí

Řeším výchovné problémy s dětmi (záškoláctví, zneužívání návykových látek, útěky z domova, páchání trestné činnosti)

Chci nabídnout pomoc potřebnému dítěti (v rámci rodiny, ale i mimo ni), zvažuji možnost stát se pěstounem

Chci nabídnout pomoc potřebnému dítěti (v rámci rodiny, ale i mimo ni), zvažuji možnost hostitelské péče


Sociální věci / Sociální péče

Komu může sociální pracovník pomoci?

Potřebujete euroklíč?

S čím nám může sociální pracovník pomoci?

Jak žádat o dotace na podporu sociální oblasti?

Jste osoba se zdravotním postižením či rodinný příslušník a potřebuje radu či pomoc v tíživé sociální situaci?

Jsem cizinec, přestěhoval jsem se do Litomyšle a potřebuji poradit.

Jste propuštěn z výkonu trestu?

Jste ve finančních problémech, řešíte dluhy a exekuce?

Chcete si vyřídit dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvek na péči...

Potřebujete vyhotovit parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu s těžkým zdravotním postižením?

Potřebujete ustanovit zvláštního příjemce důchodu?


Vzdělávání a sport / Dotace

Jak žádat o dotace na podporu sportu?

Jak vyúčtovat dotaci?

Je termín podání žádosti časově omezen?

Kde najdu informace k poskytovaným dotacím? Kdo mi zodpoví případné otázky k vyplnění žádosti?

Splňuje můj projekt podmínky dotace?

V aktuálních dotačních programech jsem nenašel dotaci vhodnou pro můj projekt. Co mám dělat?


Vzdělávání a sport / Mateřské školy

Kdy je předškolní vzdělávání pro dítě povinné?

Jak postupovat při podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy?

Které mateřské školy se nacházejí na území Litomyšle?

Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se koná obvykle zápis do MŠ?

Kde zjistím spádový obvod mateřských škol?


Vzdělávání a sport / Sport a volný čas

Máte zájem o vzdělávací akce pro veřejnost?

Které organizace v Litomyšli nabízejí sportovní, kulturní či jiné aktivity dětem?


Vzdělávání a sport / Střední školy

Které střední, vyšší odborné a vysoké školy jsou v Litomyšli?


Vzdělávání a sport / Základní školy

Kdy, kde a jak probíhá zápis do ZŠ, co potřebuji k zápisu?

Kdy žák základní školy postoupí do vyššího ročníku?

Jaký je věk dítěte pro zápis do ZŠ a kdo povoluje odklad povinné docházky?

Zajímají vás aktuality z oblasti školství?

Do které základní školy dítě přihlásit?

Co dělat, když má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka na konci pololetí?

Kdo rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání?

Kdy žák splnil povinnou školní docházku?

Vztahuje se povinná školní docházka i na cizince a jaký je jejich přístup ke vzdělávání?

Které základní školy zřizuje město Litomyšl?

Jak postupovat při plnění povinné školní docházky v zahraničí?

Jsou v Litomyšli soukromé základní školy?

Je možný dodatečný odklad povinné školní docházky?

Jsou v Litomyšli soukromé střední školy?

Co je ředitelské volno?

Kde zjistím spádový obvod základních škol?

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl