Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vzdělávání a sport

Základní školy

Kdo rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání?

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené v školském rejstříku. Rozhoduje kapacita daného školského zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a také limit v naplňování tříd, dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky s tím, že zřizovatel dle § 23 odst. 5 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může povolit výjimku, a to do počtu 4 žáků. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Nejsou stanoveny správní ani žádné jiné poplatky.

 

poradí a další informace poskytne

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková milada.nadvornikova@litomysl.cz tel.: 461 653 350 mobil: 775 653 322
Ilona Kučerová ilona.kucerova@litomysl.cz tel.: 461 653 351
Renata Šulcová renata.sulcova@litomysl.cz tel.: 461 653 353
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl