Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vzdělávání a sport

Mateřské školy

Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se koná obvykle zápis do MŠ?

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. K předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se dítě přihlašuje na základě zápisu. Zápis se koná v období mezi 2. a 16. květnem. Přesný termín je vždy zveřejňován na webových stránkách jednotlivých mateřských škol a webu města Litomyšle (elektronická forma – viz odkaz na mateřské školy v Litomyšli a odkaz na web města). Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení a v souladu s jí vyhlášenými kritérii. Přednostní právo přijetí mají děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské školy podle obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol.

Vyhláška o spádových obvodech

 

poradí a další informace poskytne

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková milada.nadvornikova@litomysl.cz tel.: 461 653 350 mobil: 775 653 322
Ilona Kučerová ilona.kucerova@litomysl.cz tel.: 461 653 351
Renata Šulcová renata.sulcova@litomysl.cz tel.: 461 653 353
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl