Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Vzdělávání a sport

Základní školy

Kdy, kde a jak probíhá zápis do ZŠ, co potřebuji k zápisu?

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá v době od 1. dubna do 30. dubna. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy. Na litomyšlských základních školách probíhá zápis vždy v jednom společném termínu, který bývá s dostatečným předstihem zveřejněn. Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží zpravidla rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Nejsou stanoveny správní ani jiné žádné poplatky. Odkaz na www stránky škol: Speciální základní škola Litomyšl Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy Základní škola Litomyšl U Školek 1117, okres Svitavy Základní škola Litomyšl Zámecká 496, okres Svitavy, Základní škola Školamyšl.

 

poradí a další informace poskytne

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková milada.nadvornikova@litomysl.cz tel.: 461 653 350 mobil: 775 653 322
Ilona Kučerová ilona.kucerova@litomysl.cz tel.: 461 653 351
Renata Šulcová renata.sulcova@litomysl.cz tel.: 461 653 353
 
Youtube Litomyšl