Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vzdělávání a sport

Základní školy

Do které základní školy dítě přihlásit?

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu. Školské obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Nejsou stanoveny správní ani žádné jiné poplatky.

 

 

poradí a další informace poskytne

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková milada.nadvornikova@litomysl.cz tel.: 461 653 350 mobil: 775 653 322
Ilona Kučerová ilona.kucerova@litomysl.cz tel.: 461 653 351
Renata Šulcová renata.sulcova@litomysl.cz tel.: 461 653 353
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl