TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 6.A

Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Regionální muzeum Litomyšl
Adaptační kurz

Rozvrh třídy

VI. A - Zuzana Doubravská

hodina 1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
Pondělí Čj D Vo Aj M PnK/SbZ (vol. př.) Vol. př. Vol. př.
Úterý F Z Hv M SvP
Středa M F Aj Čj Tvý (vol. př.)
Čtvrtek Čj D Tv Tv Z Vo
Pátek Aj Čj Inf M Vv Vv

Žáci a žákyně, kteří si vybrali SBOROVÝ ZPĚV, PRAKTICKOU ANGLIČTINU, budou mít každý týden 6. vyučovací hodinu. Každé pondělí pro ně tedy bude výuka končit ve 13.30. První hodina se uskuteční v pondělí 6. září 2021.

Žáci a žákyně, kteří si zvolili předmět SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCŮ, SPORTOVNÍ VÝCHOVA DÍVEK, nebo HRA MALOVÁNÍM, budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu. Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 13. září, dále pak 27. září atd. 

Žáci a žákyně, kteří si vybrali předměty FYZIKÁLNÍ HRÁTKY, budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu. Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 6. září, dále pak 20. září atd. 

Žáci, kteří si vybrali TECHNICKOU VÝCHOVU, budou mít každý týden ve středu 6. vyučovací hodinu. Pondělní odpolední výuka volitelných předmětů pro ně neplatí.

Pokud na den výuky připadně státní svátek nebo prázdniny, tato hodina odpadne bez náhrady.