TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.C

Okresní kolo v basketbalu - starší žákyně
Okresní kolo v basketbalu - starší žákyně
Okresní kolo v basketbalu - starší žákyně
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Okresní kolo v basketbalu - starší žákyně
Sluší nám to!
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?

Omluvenky

Vážení rodiče,

v souladu se školním řádem Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (včetně omluvenek na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění předem, nikoliv zpětně. Absence žáka, kterou nebylo možné předpokládat (nemoc apod.) musí být omluvena do 72 hodin, a to buď na můj email veronika.rambouskova@1zs.litomysl.cz (tento způsob preferuji), nebo na telefon kanceláře školy 461 612 275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny může povolit třídní učitel a není nutné žádat o povolení ředitele školy. Absenci (včetně důvodu) pouze dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na dobu delší než 3 dny je nutné žádat o uvolnění ředitele školy prostřednictví formuláře, který najdete na webových stránkách v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

Děkuji za pochopení a  vaši spolupráci v roce 2022/2023.                                                                                                                                   

                                                                                                                                     Veronika Rambousková, třídní učitelka IX. C