TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 6.A

Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Regionální muzeum Litomyšl

Vyučující v VI. A

VYUČUJÍCÍ VI. A

Povinné předměty:

Čj – Český jazyk – Zuzana Doubravská

M- Matematika – Kamila Koptíková

Aj – Anglický jazyk – Veronika Rambousková, Alice Doubková, Václav Lipavský, Zuzana Maršálková

D- Dějepis – Zuzana Doubravská

Vo - Výchova k občanství – Iva Motlová

F- Fyzika – Jana Slabá

Z - Zeměpis – Petr Doseděl

Př - Přírodopis – Martina Dosedělová

Inf - Informatika – Silvie Králová

SvP - Svět práce – Kamila Koptíková, Vítězslav Vích

Hv - Hudební výchova – Veronika Boštíková

Tv - Tělesná výchova – Silvie Králová, Lukáš Dvořák

Vv - Výtvarná výchova – Jana Chadimová

 

Povinně volitelné předměty:

Tvý - Technická výchova – Kamila Koptíková

Svý - Sportovní výchova – Lukáš Dvořák, Martina Dosedělová

HrM - Hra malováním – Radka Vejrychová

Fh - Fyzikální hrátky – Silvie Ludrová

Pk - Psaní na klávesnici – Alena Večeřová