TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 6.A

Oslava sběru
Návštěva Městské knihovny Litomyšl
Návštěva Městské knihovny Litomyšl
Návštěva Městské knihovny Litomyšl
Návštěva Městské knihovny Litomyšl
Krabice od bot
Oslava sběru
Návštěva Městské knihovny Litomyšl

Omlouvání absence

Vážení rodiče,

v souladu se školním řádem Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (včetně omluvenek na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění předem, nikoliv zpětně. Absence žáka, kterou nebylo možné předpokládat (nemoc apod.) musí být omluvena do 72 hodin, a to buď na můj email zuzana.doubravska@1zs.litomysl.cz (tento způsob preferuji), nebo na telefon kanceláře školy 461 612 275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny může povolit třídní učitel a není nutné žádat o povolení ředitele školy. Absenci (včetně důvodu) pouze dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na dobu delší než 3 dny je nutné žádat o uvolnění ředitele školy prostřednictví formuláře, který najdete na webových stránkách v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

KARANTÉNA:

Absence žáka zapříčiněná nařízením karantény je omluvena zápisem do žákovského záznamníku ve formě: Absence z důvodu nařízené karantény od…………. do…………… (s podpisem zákonného zástupce). Omluvenku požadujeme i v případě karantény celé třídy, a to proto, že návrat žáků do školy může být individuální (např. v závislosti na termínu provedení druhého testu).

DISTANČNÍ VÝUKA:

Účast na distanční výuce je povinná. V případě absence na online hodině (videohovoru) či v případě neodevzdání zadané práce v termínu je nutná omluvenka žáka zákonným zástupcem na email zuzana.doubravska@1zs.litomysl.cz. Děkuji.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2021/2022.

                                                                                                                                     Zuzana Doubravská, třídní učitelka VI. A