Vyhledat na webu
en

Územně analytické podklady ORP Litomyšl

Zpracování územně analytických podkladů se řídí ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Níže uvedené dokumenty byly zpracovány v rámci úplné aktualizace ÚAP ORP Litomyšl v listopadu 2016.

1. textová část

kompletní textová část (formát pdf, velikost 2,65 MB)

2. tabulky

B 4.1.2 souhrnné vyhodnocení (formát pdf, velikost 380,91 KB)

B 4.1.4 - HR - celkové hodnocení (formát pdf, velikost 285,71 KB)

B 4.1.4.2 - HR - trh práce (formát pdf, velikost 415,31 KB)

B 4.1.4.3 - HR - rekreace (formát pdf, velikost 486,96 KB)

B 4.1.6 - SS - celkové hodnocení (formát pdf, velikost 285,87 KB)

B 4.1.6.1 - SS - demografie (formát pdf, velikost 398,34 KB)

B 4.1.6.2 - SS - sociální typ (formát pdf, velikost 551,58 KB)

B 4.1.6.3 - SS - životní podmínky (formát pdf, velikost 519,5 KB)

B 4.1.8 - ŽP - celkové hodnocení (formát pdf, velikost 287,77 KB)

B 4.1.8.1 - ŽP - znečištění (formát pdf, velikost 426,67 KB)

B 4.1.8.2 - ŽP - přírodní potenciál (formát pdf, velikost 403,68 KB)

B 4.1.8.3 - ŽP - stabilita krajiny (formát pdf, velikost 238,07 KB)

3. kartogramy

B 4.1.1 souhrnné hodnocení (formát pdf, velikost 228,82 KB)

B 4.1.3 hospodářský rozvoj (formát pdf, velikost 210,29 KB)

B 4.1.5 sociální soudržnost (formát pdf, velikost 212,99 KB)

B 4.1.7 životní prostředí (formát pdf, velikost 212,32 KB)

4. výkresová část

B 4.2 Výkres hodnot území (formát pdf, velikost 10,5 MB)

B 4.3 Výkres limitů využití území (formát pdf, velikost 13,7 MB)

B 4.4 Výkres záměrů na provedení změn v území (formát pdf, velikost 9,1 MB)

B 4.5 Výkres problémů k řešení v ÚPD (formát pdf, velikost 9,32 MB)

 
Youtube Litomyšl