Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Nové Informační centrum "pod věží"

Litomyšlské Informační centrum aktuálně sídlí v přízemních prostorách domu č. p. 72 na Smetanově náměstí. Tyto prostory jsou vzhledem k  rozsahu služeb a jeho návštěvnosti kapacitně nevyhovující a také umístění v rámci náměstí není nejšťastnější. Z těchto důvodů byl vypracován záměr na vybudování nového zázemí pro informační centrum pod bývalou radniční věží, tedy do místa, které automaticky navštíví snad každý turista Litomyšle.

Radniční věž je výraznou dominantou Smetanova náměstí a přirozeným orientačním bodem. Okolí radniční věže je dopravně zklidněnou "obytnou zónou" a nabízí rozptylové plochy pro větší skupinky lidí mimo frekventované komunikace a chodníky. Ve společném dvorním traktu bývalé radniční a soudní budovy bylo v roce 2017 vybudováno nové turistické zázemí, které zahrnuje úschovnu zavazadel a toalety pro veřejnost, zázemí pro cyklisty (stojany na kola, dobíjecí stanici, nářadí k opravě kol) i veřejné sprchy. Proto se jeví velmi logické přemístit do této lokality také informační centrum.

Prostory, které jsou pro nové infocentrum určeny, dostanou po dlouhé době důstojnou funkci. Jedná se o tři místnosti v parteru radnice v nárožní pozici pod radniční věží. Místnosti navazují na podloubí a vzájemně se sebou sousedí. V místnosti nejblíže ulici Ropkova, která je umístěna přímo na nároží radniční budovy je v současné době umístěn sklad - archiv stavebního úřadu. V další prostoře akcentované z podloubí renesančním kamenným portálem byly až do roku 2016 umístěny veřejné toalety, jejichž existence se propsala velmi výraznými zásahy do vnitřních zdí prostoru. Nyní je tato místnost prázdná. Toalety jsou vybourány, omítky otlučeny, vybourána je i podlaha. Z místnosti je přístup na schodiště po němž je možné vystoupat na radniční věž, která by do budoucna mohla být zpřístupněna. Třetí z místností je nyní využívána jako výuková místnost městské knihovny a je problematická z hlediska vlhkosti zdiva.

Pro nové infocentrum byla dle požadavků provozu vydefinována plocha cca 165m2. Tato plocha nabídne kapacitu vhodnou i pro větší skupiny turistů vystavení suvenýrů a jejich kultivovaný prodej a případně i možnost drobného občerstvení. Je uvažováno i s plochou nutnou pro kontrolu vstupu v případě, že by byl využit potenciál radniční věže pro vytvoření vyhlídky. 

Logickým vstupem do prostor je akcent stávajícího pískovcového renesančního portálu, který přivede návštěvníka do středu řešených prostor. Na této nástupní ose je navržen hlavní informační pult. Ke zmíněné ose je kolmá osa propojující všechny řešené prostory. Je umístěna do pozice zazděného průchodu do místnosti dnes užívané knihovnou a do místa poškozené a opravované části původního zdiva ve směru do místnosti sousedící s ulicí Ropkovou. Pro pohled ze Smetanova náměstí je důležitý průhled do parteru radniční věže. Situace, kdy parter věže je "zaslepen", je mladá pouze něco málo přes sto let. Nachází se zde vitrína, která původně sloužila pro propagaci výrobků státního podniku Vertex a nyní slouží pro propagaci činnosti místního skautského střediska. Pod radniční věží byl historicky průjezd, který navazoval na Radniční ulici spojující náměstí s Vodními valy. Tuto původní situaci chceme zaznamenat, připomenout a obnovit ji alespoň v náznaku, a to průhledem do informačního centra. Díky parametrům místnosti, která se za stávající vitrínou nachází, bude možno vnímat hloubku i původní šířku a výšku prostoru průjezdu. Parteru radniční věže tak bude navrácen původní a ztracený akcent při pohledu z náměstí. Nivelity podlah prostor určených pro informační centrum jsou nyní v různých výškových úrovních. V místnosti do ulice Ropkova je podlaha cca o 1m výše než je nástupní úroveň podloubí. V místnosti po veřejných toaletách je podlaha odbourána, vybrána na úroveň cca 15 cm pod úrovní podloubí. Podlaha v místnosti užívané knihovnou je cca 7cm nad úrovní podloubí. Navrhujeme sjednocení nivelity podlah do jednotné úrovně, která logicky navazuje na úroveň podloubí. Dle starých výkresových řezů (např. 1798) je to historická úroveň podlahy těchto prostor. Důvod je nejen respekt k historické úrovni, ale také požadavek na bezbariérové řešení veřejně užívaných částí infocentra. 

Autoři projektu: atelier-r s.r.o. 


únor 2022
Zpracována architektonická studie.

duben 2024
Podklady zveřejněny na webových stránkách města. 
Odběr novinek Youtube Litomyšl