Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Nové Informační centrum "pod věží"

Nové Informační centrum "pod věží"

Litomyšlské Informační centrum aktuálně sídlí v přízemních prostorách domu č. p. 72 na Smetanově náměstí. Tyto prostory jsou vzhledem k  rozsahu služeb a jeho návštěvnosti kapacitně nevyhovující a také umístění v rámci náměstí není nejšťastnější. Z těchto důvodů byl vypracován záměr na vybudování nového zázemí pro informační centrum pod bývalou radniční věží, tedy do místa, které automaticky navštíví snad každý turista Litomyšle.

Bytový dům Zahájská - Tomíčkova

Bytový dům Zahájská - Tomíčkova

Projekt zahrnuje výstavbu nového čtyřpodlažního bytového domu na rohu ulic Zahájská a A. Tomíčka s nebytovými prostory v přízemí. Navazuje na okolní zástavbu a vyplňuje v současnosti nevyužitý prostor volného pozemku v centru města. Nájemní bytový dům by měl sloužit zejména jako startovací bydlení pro mladé.

Prostranství u morového sloupu na Smetanově náměstí

Prostranství u morového sloupu na Smetanově náměstí

Tento projekt se zabývá úpravou veřejného prostranství v okolí morového sloupu na Smetanově náměstí v Litomyšli.
Jeho cílem je zklidnění dopravy v okolí morového sloupu, navrácení kašny do této části náměstí a vytvoření klidového veřejného prostoru s dostatkem zeleně.

Rekonstrukce domu U Rytířů

Rekonstrukce domu U Rytířů

Hlavní náplní rekonstrukce je rozšíření výstavního prostoru, prostoru skladů a archivů
galerie, včetně bezbariérového přístupu vrchních pater. Navíc se dům více otevírá veřejnosti prostřednictvím kavárny a prodejny uměleckých publikací a vstupenek. Zadní trakt domu U Rytířů je v dezolátním stavu, rekonstrukci však vyžaduje celý objekt, včetně části využívané již dnes Městkou galerií pro výstavy.

Vyhlídka - cíle cest

Vyhlídka - cíle cest

Cílem dlouhodobého projektu "Cíle cest" je nabídnout v okolí Litomyšle místa, kam se lze procházkou či vyjížďkou na kole vydat za určitým bodem. V tomto konkrétním případě šlo o to vybrat místo umožňující vnímat historické panorama města Litomyšle, v souvislosti s „procházkovou“ trasou, nejlépe na slunném návrší. Autorem projektu je Atelier - r, konkrétně architekti M. Pospíšil a M. Karlík (pocházející z Litomyšle).

Rodinné domy „Na Prokopu“ v Litomyšli

Rodinné domy „Na Prokopu“ v Litomyšli

Společnost CZ Stavební Holding připravuje výstavbu celkem 27 rodinných domů v lokalitě Na Prokopu. Je to kombinace řadových domů, dvojdomů i samostatně stojících rodinných domů. Součástí stavby je i veřejný prostor a zeleň podél komunikace, která by měla být jednosměrná. Snahou města bylo v tomto případě dosáhnout jednotného stylu celé ulice při zachování různorodosti nabídky novým majitelům domů.

Bytový komplex na ulici Z. Kopala

Bytový komplex na ulici Z. Kopala

Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. byla počátkem roku 2020 vybrána samosprávou Litomyšle, na základě výběrového řízení, jako budoucí investor stavby bytového komplexu na ulici Z. Kopala. Zastupitelé města vybírali investora pro městský pozemek na základě požadavku na "budoucí vysokou kvalitu života, veřejných i společných prostor, s preferencí podzemního parkování, zelených střech a celkově bydlení odpovídající evropskému standardu 21.století".

Vizualizace

Nový domov pro seniory u nemocnice

Prostory stávajícího domova pro seniory a domova se zvláštním režimem na Zámecké ulici neumožňují další rozvoj a zlepšení podmínek pro klienty i zaměstnance. Z tohoto důvodu má radnice připravený projekt na vybudování zbrusu nového domova pro seniory naproti nemocnici, který by umožnil seniorům zajistit kvalitnější a modernější péči. Počítá se s celkovou kapacitou 80-100 osob ubytovaných pouze v jedno a dvoulůžkových pokojích pro zajištění maximálního pohodlí.

Vizualizace

Úprava veřejného prostranství u sochy Bedřicha Smetany

Prostor u sochy Bedřicha Smetany na náměstí je součástí plochy, která je z velké části využívána jako parkoviště. Radnice chce i nadále podporovat Smetanovo náměstí jako přirozené obchodní centrum města, k němuž se váže potřeba zaparkovat. Zároveň se však nabízí díky vymístění několika parkovacích míst možnost v části u pomníku vybudovat klidovou zónu se zelení a vodními prvky, to vše pod heslem "Osvoboďme Bedřicha od aut".

III. etapa rekonstrukce Vodních valů

III. etapa rekonstrukce Vodních valů

Nábřeží řeky Loučné prošlo v minulosti dvěma velkými rekonstrukcemi – od Daliboru po Komenského náměstí a následně v části ulice Vodní valy. Nyní chce radnice opravit a proměnit poslední dosud vyasfaltovanou část nábřeží. Kromě rozšíření chodníků, vytvoření cyklopruhu a kompletního předláždění žulovou dlažbou se plánuje i vytvoření vyhlídkových plošin nad vodou či zkulturnění veřejných prostorů a výsadba stromů

Nová městská knihovna

Nová městská knihovna

Upravená staro-nová městská knihovna v Litomyšli by měla být knihovnou pro 21. století. Měla by být místem interakce, otevřeným fórem, kde se mají možnost setkat lidé všech věkových kategorií. Knihovna jako obývací pokoj města by měla být místem, kde se každému může dostat přístup k vědomostem. Měla by ve svém nitru nabízet množství „světů“, které je možné obydlet s knihou nebo jiným médiem. Důležitým aspektem nové knihovny je bezbariérový vstup.

Přestavba a nástavba posledního podlaží budovy Městského úřadu

Přestavba a nástavba posledního podlaží budovy Městského úřadu

Nová nástavba, která nahrazuje stávající půdní nástavbu, svou hmotou reaguje na původní tvar třípodlažní budovy ze 70. let. Hmota nové nástavby nepřevyšuje svou konstrukcí standardní výšku podlaží pod ní. Nová okna jsou řešena jako pásová s opakujícím se rytmem zapuštěných oken hlouběji do hmoty nástavby. Návrh reaguje na nutnost rekonstrukce stávající střechy, do které zatéká a také přináší možnost budoucí instalace fotovoltaických panelů

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl