Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Nová městská knihovna

Upravená staro-nová městská knihovna v Litomyšli by měla být knihovnou pro 21. století. Měla by být místem interakce, otevřeným fórem, kde se mají možnost setkat lidé všech věkových kategorií. Knihovna jako obývací pokoj města by měla být místem, kde se každému může dostat přístup k vědomostem. Měla by ve svém nitru nabízet množství „světů“, které je možné obydlet s knihou nebo jiným médiem. Důležitým aspektem nové knihovny je bezbariérový vstup.

Vzdušnost a rozlet prostoru jsou důležité pro pocit nadechnutí a otevření se novému. V městské knihovně by mělo být možné uspořádat v jeden okamžik více akcí, například přednášku nebo workshop a zároveň najít i klidné místo pro samostudium. Paralelně by zde měli koexistovat nejmladší děti s rodiči, teenageři i senioři. Knihovna by měla spojovat lidi pod jednu střechu vědění. Tvář domu - bývalé radnice - do náměstí zůstává stále stejná a zachovává si svoji historickou masku, jako by se nic neudálo. Snad jen nápis „Městská knihovna“ provedený v kovu prozrazuje novou intervenci. Překvapení se skrývá po projití průchodem do malého dvora ve vnitrobloku. Zde je naplno přiznán nový program rozšířené knihovny, moderní nadstavba na historickou budovu, včetně dominantního výtahu. V úzkém prostoru dvora stoupá hmota do výše inspirovaná sousedící věží a vytváří dostatečnou kapacitu pro nový „chrám“ vědění ve výšce.

1.NP
Vstupní část je řešena nově skrz průchod do vnitrobloku, který se tak stává velkým zádveřím, přiřazeným ke knihovně. Nachází se zde návratový automat. Vstupní hala je volný historický zaklenutý prostor, ze kterého vede schodiště do knihovny, popřípadě bezbariérový výtah.

2.NP
Základem dispozice každého patra je komunikační jádro se schodištěm, haly a hygienickým a provozním zázemím. Tato dispozice se v patrech opakuje a tvoří základní páteř budovy. V návaznosti na toto komunikační jádro je ve druhém nadzemním podlaží umístěna učebna a studovna. Samostatnou část toho podlaží tvoří administrativní a kancelářské prostory knihovny.

3.NP
Třetí nadzemní podlaží je vyčleněno neveřejnému technologickému a provoznímu zázemí budovy. Návštěvníci zde procházejí pouze po schodišti skrze expozici tvořenou historickým knižním fondem, odkazem původní knihovny.

4.NP
Čtvrté nadzemní podlaží obsahuje oddělení pro dospělé, které pojímá 20000 svazků beletrie a 4000 svazků naučné literatury, vesnický fond, knihovnu multimédií, periodik a doplňkové služby jako přístup na internet.

5.NP
V pátém nadzemním podlaží se nachází oddělení pro nejmladší děti o kapacitě fondu 3000 svazků, oddělení mladších školáků o kapacitě fondu 2500 svazků a oddělení dětské naučné literatury o kapacitě fondu 2000 svazků. V dispozici je vyčleněn prostor pro nejmenší děti s přizpůsobenou výškou regálů.

6.NP
Střecha knihovny je pobytová a přináší návštěvníkům knihovny možnost výhledů na historickou část města. Za příznivého počasí může být aktivita knihovny rozšířena i na vyhlídkovou trasu, jejíž povrch je k tomu účelu upraven pochozí plochou.

Autorem návrhu je ARN studio - architekt Ing. arch. Jiří Krejčík.

Půdorys 1. NP (formát pdf, velikost 194,69 KB)

Půdorys 2. NP (formát pdf, velikost 284,08 KB)

Půdorys 3. NP (formát pdf, velikost 251,63 KB)

Půdorys 4. NP (formát pdf, velikost 328,52 KB)

Půdorys 5. NP (formát pdf, velikost 234,59 KB)


srpen 2022
Podklady byly zveřejněny na webu města. 
Odběr novinek Youtube Litomyšl