Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

III. etapa rekonstrukce Vodních valů

Nábřeží řeky Loučné prošlo v minulosti dvěma velkými rekonstrukcemi – od Daliboru po Komenského náměstí a následně v části ulice Vodní valy. Nyní chce radnice opravit a proměnit poslední dosud vyasfaltovanou část nábřeží. Kromě rozšíření chodníků, vytvoření cyklopruhu a kompletního předláždění žulovou dlažbou se plánuje i vytvoření vyhlídkových plošin nad vodou či zkulturnění veřejných prostorů a výsadba stromů

V úseku od mostku k domu č. p. 391 po mostek Vodní valy (k restauraci Za Vodou) je navrženo plynulé zvětšení vyložení hlavy ze současných 15cm na maximálních 40cm. Tím dojde k rozšíření uličního profilu tak, aby se sem vešel nejen chodník s komunikací, ale také cyklopruh. Zvýšením nivelety stávající komunikace dojde ke snížení a zmenšení nevzhledných ramp u mostků přes řeku Loučnou.

Nové zábradlí kotvené k boční hraně uvolní plnou šířku hlavy pro její zapojení do profilu chodníku. V nejužším místě tak chodník proběhne v šíři 180 centimetrů, navíc zde v pěti místech bude lokálně rozšířen 5metrovými dlouhými ocelovými „uličními balkony“ - odpočívadly, které umožní posezení na oboustranné lavici. Lavice bude spolu se zábradlím součástí ocelové roštu, který vytvoří pro srážkovou vodu prostupnou plošinu nad řekou.

Dvorek za objektem č. p. 66 je nově navržen jako veřejný prostor s travnatou plochou a ovocnými stromy.

Nové řešení prostoru u kina Sokol bude respektovat kořenový systém tří vzrostlých lip. Kontejnery na tříděný odpad by měly být přesunuty za řeku Loučnou, vedle trafostanice.

Autorem úpravy je Ing. Arch. Jindřich Škrabal - architektonická kancelář P.A.W. architekti

Podklady z veřejného projednání (formát zip, velikost 130,25 MB)


květen 2022
Radnice projednala záměr s občany na veřejném projednání.

srpen 2022
Podklady byly zveřejněny na webu města. 
Odběr novinek Youtube Litomyšl