Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Rekonstrukce domu U Rytířů

Hlavní náplní rekonstrukce je rozšíření výstavního prostoru, prostoru skladů a archivů galerie, včetně bezbariérového přístupu vrchních pater. Navíc se dům více otevírá veřejnosti prostřednictvím kavárny a prodejny uměleckých publikací a vstupenek. Zadní trakt domu U Rytířů je v dezolátním stavu, rekonstrukci však vyžaduje celý objekt, včetně části využívané již dnes Městkou galerií pro výstavy.

Rekonstrukcí bude také zhodnocen objekt v zadním traktu orientovaný do ulice Růžová, který je v současné době nevyužívaný. Současně by měla rekonstrukce umožnit přístup handicapovaným a zjednodušit manipulaci s uměleckými artefakty, které pokud jsou větších rozměrů nelze dnes stávajícím schodištěm přepravovat.
Prodejna, jejíž prostor je dnes přístupný pouze ze sousedního objektu, je situována ve vstupním podlaží směrem do náměstí. Prostor kavárny je orientován do dvora, stávající okna jsou nahrazena okny francouzskými, které umožňují vstup a obsluhu zahrádky v prostoru dvora v letním období. Ve dvorní části je navrženo odstranění přístavby schodiště a části skladových prostor. Dvůr tak získá prostor a světlo. Nově je oživen kavárenskými stolky, případně může sloužit i jako výstavní prostor. Klenuté oblouky spojovací chodby jsou odhaleny a rytmizují celý prostor. K tomuto komunikačnímu koridoru je přistaveno nové venkovní schodiště, které propojuje přízemí dvora a 2.np. Do zadního traktu domu jsou umístěny obslužné prostory galerie, jako jsou toalety a edukační dílna v blízkosti vstupu z ulice Růžová. Je zde rovněž umístěn výtah pro bezbariérový přístup do výstavních prostor využitelný též pro stěhování exponátů. 2.np je celé určeno pro výstavní prostory. Stávající kancelář a depozitář jsou přemístěny do podkroví. Prostory jsou vyčištěny od přístaveb příček a oba objekty jsou opět propojeny arkádovou chodbou. Jsou nově zřízeny toalety pro veřejnost a také zázemí
pro zaměstnance galerie. Oba objekty jsou provozně nezávislé díky nově vloženému venkovnímu schodišti. Podkroví nad předním objektem je využito pro výstavní prostory směrem do dvora a technické zázemí ve snížené části směrem do náměstí. Stávající krov nemá historickou hodnotu a pro využití podkroví je nevhodný. Proto bude nahrazen novým krovem, který bude skrytý pod interiérovým opláštěním. Cílem je vytvořit neutrální výstavní prostor. Kancelář vedoucí galerie a depoty jsou umístěny do podkroví zadního objektu.

Autorem návrhu je studio Kuba & Pilař architekti s.r.o.


2013
Zadání a příprava projektu.

říjen 2022
Žádost o dotaci na projekt.

2023
Podána žádost o dotaci přes IROP 
Odběr novinek Youtube Litomyšl