Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Prostranství u morového sloupu na Smetanově náměstí

Tento projekt se zabývá úpravou veřejného prostranství v okolí morového sloupu na Smetanově náměstí v Litomyšli. Jeho cílem je zklidnění dopravy v okolí morového sloupu, navrácení kašny do této části náměstí a vytvoření klidového veřejného prostoru s dostatkem zeleně.

Prostor v okolí morového sloupu by měl být vymezen tak, aby byl bezpečným místem pro chodce a návštěvníky města a poskytl
možnost prohlídky památky a posezení ve stínu stávajícího i nově vysazených stromů. Vytváří zde za tímto účelem jednoduchou a přehlednou eliptickou plochu, tvořenou kamenným obrubníkem zvednutým o 2 cm (splňuje požadavky na bezbariérovost). Plocha bude tvořena stávající kamennou dlažbou, skládanou do vějířů, traktovanou pásy dlažby skládanými na sraz do linií. Plocha kopíruje stávající terén a stávající průběh
schodů morového sloupu. Po obvodu plochy jsou navrženy žulové patníky dostatečně vymezující prostor.

Ke zpříjemnění této klidové zóny pro návštěvníky přispěje také nově navržená kašna se sochou sv. Floriána, přenesenou z prostoru
parku pod kostelem Povýšení sv. Kříže, která tak bude navrácena na své původní místo. Vznikne zde příjemný prostor, v letních měsících chráněný stínem vzrostlých stromů a občerstvovaný přítomností vodní plochy. Kašna je koncipována jako klasická městská kašna se čtyřmi chrliči vody do nádrže s konstantní vodní hladinou. Na kamenném válci s tryskami bude umístěna socha sv.Floriána, která byla umístěna na původní kašně. Dno kašny je navrženo ze skleněné mozaiky s florálním motivem, evokujícím lilii - inspirovanou znakem města. Obruba kašny bude vyrobena z broušené žuly a je navržena tak, aby bylo možné na ní sedět a dostat se tak k blízkosti vodní hladiny. Kašna bude ve večerních hodinách podsvícena, stejně jako by byl nasvícen morový sloup.

Projekt počítá s ošetřením stávajícího stromu- javoru a doplnění o další tři stromy stejného druhu. Stromy by byly osazeny do stromových mříží v dlažbě, s dostatečným prostorem pro prokořenění a závlahu.

V prostoru budou dále umístěny lavičky s opěrákem, tak aby bylo možné sledovat jak kašnu, tak i morový sloup, stojany na kola a odpadkové koše.
Výsledkem by mělo být jednoduché řešení, vytvářející atraktivní, srozumitelný a bezpečný prostor pro místní i návštěvníky města. Prostor, který nijak nekonkuruje významné památce - morovému sloupu a okolním historickým fasádám domů, ale naopak je vhodně doplňuje a akcentuje výjimečnost barokní památky.

Projekt je připraven ve dvou variantách rozvržení řešené plochy. 

Autoři projektu: Atelier RAW s.r.o. (Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl