Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Bytový dům Zahájská - Tomíčkova

Projekt zahrnuje výstavbu nového čtyřpodlažního bytového domu na rohu ulic Zahájská a A. Tomíčka s nebytovými prostory v přízemí. Navazuje na okolní zástavbu a vyplňuje v současnosti nevyužitý prostor volného pozemku v centru města. Nájemní bytový dům by měl sloužit zejména jako startovací bydlení pro mladé.

Novostavba bytové domu.

Řešené území se nachází na křižovatce ulic Zahájská a A. Tomíčka. Jedná se o nárožní parcelu-proluku v městském bloku Havlíčkova – Zahájská – A. Tomíčka, jehož zástavba je tvořena až třípodlažními domy podél ul. Havlíčkova a nízkopodlažními řadovými domy v ul. A. Tomíčka. V ul. Zahájská v minulosti vznikla novostavba bytového domu, který přímo sousedí s řešenou parcelou. Pozemek v současné době není nijak zastavěn a je zde upravena nezpevněná štěrková plocha sloužící k parkování.

Do tohoto prostoru je navržen nárožní čtyřpodlažní bytový dům. Kompozice prostorového řešení vychází z návazností obou sousedících ulic a charakteru stávající okolní zástavby, která je převážně dvou až čtyřpodlažní. Objekt výškově navazuje na charakter okolní zástavby a splňuje regulativy Územního plánu (max. výška 12 m). Nároží objektu je zvýrazněno zaoblením a velkými okny, která jsou umístěná směrem k renesančnímu zámku vzdálenému vzdušnou čarou asi 150 m od řešeného objektu. Stavba slouží převážně k bydlení. V parteru v 1.NP je umístěn pronajímatelný prostor. V objektu je začleněn stávající průjezd k dalším objektům v území, který bude zachován a upraven, budou na něj napojena nově navržená parkovací stání pro obyvatele nového bytového domu. 

Architektonické a materiálové řešení je inspirováno historií města Litomyšle. Navrhovaný bytový dům je navržen jako tradiční kubická hmota s prolomenými okny do obytných místností. Vzhledem k charakteru stavební parcely a jejímu umístění v opozitu zámku Litomyšl je nároží zvýrazněno zaoblením a širšími okny. Uliční fasáda je rytmizována vertikálními okenními otvory a jemně členěna horizontálními liniemi – římsami, které jsou umístěny v úrovni parapetů a ukončují hmotu objektu v horní hraně atiky. Architektonické řešení plochy fasády vychází z typické graficky pojaté renesanční fasády, které hojně využívaly sgrafita. Fasáda bude vizuálně graficky pojata, materiálově půjde o strukturovanou omítku jako novodobou interpretaci sgrafit. Barevnost fasády je navržena v základu jako tlumená zelenošedá.

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Veškerá podlaží jsou propojena přes komunikační jádro se schodištěm. V 1.NP se nachází prostor prodejny který bude sloužit komerčním účelům. Dále se zde nachází vstup z ulice Zahájská, na nějž navazuje vstupní hala, kočárkárna / kolárna a úklidová místnost. Z ulice A. Tomíčka se nachází průjezd k dalším objektům. V průjezdu jsou umístěny 4 parkovací stání. Z průjezdu je umístěn druhý vstup do mezipodlaží schodiště.

Ve 2.NP se nacházejí 3 bytové jednotky. První bytová jednotka o dispozici 1+KK obsahuje předsíň, koupelnu s wc a obývací pokoj s kuchyní. Druhá bytová jednotka o dispozici 2+KK je tvořena předsíní, šatnou, koupelnou s wc, ložnicí a obývacím pokojem s kuchyní. Třetí byt o dispozici 1+KK obsahuje předsíň, komoru, koupelnu s wc a obývací pokoj s kuchyní.

Ve 3.NP se nacházejí 4 bytové jednotky. První bytová jednotka o dispozici 1+KK obsahuje předsíň, koupelnu s wc a obývací pokoj s kuchyní. Druhá bytová jednotka o dispozici 2+KK je tvořena předsíní, šatnou, koupelnou s wc, ložnicí a obývacím pokojem s kuchyní. Třetí byt o dispozici 1+KK obsahuje předsíň, komoru, koupelnu s wc a obývací pokoj s kuchyní. Čtvrtá bytová jednotka o dispozici 2+KK se stává z předsíně, ložnice, koupelny s wc a obývacího pokoje s kuchyní. Ve 4.NP se nachází technická místnost a komunitní prostor se sdílenou terasou. Komunitní prostor obsahuje předsíň, wc, společenskou místnost s kuchyní, sklad a sdílenou terasu.

Autoři projektu: dkarchitekti s.r.o. (David Kudla, Olda Fikejs, Zdeněk Navrátil, Ondřej Eliáš)
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl