Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Připravované projekty v Litomyšli

Přestavba a nástavba posledního podlaží budovy Městského úřadu

Nová nástavba, která nahrazuje stávající půdní nástavbu, svou hmotou reaguje na původní tvar třípodlažní budovy ze 70. let. Hmota nové nástavby nepřevyšuje svou konstrukcí standardní výšku podlaží pod ní. Nová okna jsou řešena jako pásová s opakujícím se rytmem zapuštěných oken hlouběji do hmoty nástavby. Návrh reaguje na nutnost rekonstrukce stávající střechy, do které zatéká a také přináší možnost budoucí instalace fotovoltaických panelů

Směrem do ulice T. G. Masaryka je část hmoty nástavby (v místě zasedací místnosti) vytažená nad úroveň nové střechy. V této vyvýšené hmotě jsou umístěna vysoká okna s nízkým parapetem, prostor zasedací místnosti tak nabyde reprezentativní charakter. Po fasádě dále pokračuje užší pásové okno. Prosklené plochy jsou z jihozápadu stíněny stříškou.
Nad severozápadním schodištěm je navržena věž mírně převyšující zbytek budovy. Na ní budou umístěny hodiny viditelné z ulice Kpt. Jaroše a T. G. Masaryka. Z této věže je rovněž umožněn výstup na střechu kvůli údržbě. Střecha bude přístupná pouze pro technické pracovníky, počítá se s případnou instalací fotovoltaických panelů.
Dispoziční řešení navazuje na trojtraktový systém stávajících podlaží. Přístup do 4.NP bude zajištěn stávajícím schodištěm a výtahem v jihovýchodní části a dobudováním dvou ramen stávajícího schodiště v severozápadní části objektu. Výtahová šachta bude nadstavěna a nově zastřešena společnou střechou se schodištěm. Poslední výtahová stanice bude přizpůsobená nové výšce podlahy 4.NP. Obě vertikální komunikace jsou propojeny chodbou, která rozděluje prostor 4.NP na tři trakty. Z chodby je přístup do zasedací místnosti, třech kanceláří (tajemník, personální oddělení a tiskový mluvčí), hygienického zázemí, kuchyňky a sekretariátu. Před sekretariátem se chodba mírně rozšiřuje a vzniká zde prostor pro setkávání zaměstnanců nebo čekání občanů. Ze sekretariátu je přístup do kanceláří starosty a místostarosty. Tyto kanceláře mají ve stěnách oddělujících je od chodby pásová okna v úrovni 2,24m nad podlahou, čím se centrální chodba prosvětlí i přirozeným světlem.
Zapuštěná okna uvnitř místností 4.10 a 4.13 budou ve vzniklém zálivu v exteriéru doplněny zelení. Fasáda bude v bílé omítce doplněna treláží pro popínavé rostliny. Nové střechy budou ploché, zelené nebo s fotovoltaikou, popř. obojí.

soubor bez názvu (formát pdf, velikost 380,54 KB)


září 2022
Podklady byly zveřejněny na webu města. 
Odběr novinek Youtube Litomyšl