NÁSTĚNKA - O ŠKOLE

Pasování prvňáčků na čtenáře
Jarní cyklovýlet
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

  • www.litomysl.cz/whistleblowing

Podání oznámení o protiprávním jednání  můžete učinit kliknutím na píšťalku výše.

MĚSTO LITOMYŠL

V Litomyšli 4. 2. 2022

OPIS USNESENÍ
z 2. zasedání rady města konané dne 26.1.2022 v Litomyšli
číslo usnesení 79/22


RaM vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako řídící dokumentaci směrnici č. 03/22, WHISTLEBLOWING, aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 pro orgány města Litomyšl, zvláštní orgány města Litomyšl a příspěvkové organizace města Litomyšl, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1330/R (příloha č. 02/TAJ/02R/2022).

Za správnost odpovídá: Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník MěÚ Litomyšl