NÁSTĚNKA - O ŠKOLE

Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Geologická exkurze žáků 9. ročníku
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Animační program o moderním umění
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

  • www.litomysl.cz/whistleblowing

Podání oznámení o protiprávním jednání  můžete učinit kliknutím na píšťalku výše.

MĚSTO LITOMYŠL

V Litomyšli 4. 2. 2022

OPIS USNESENÍ
z 2. zasedání rady města konané dne 26.1.2022 v Litomyšli
číslo usnesení 79/22


RaM vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako řídící dokumentaci směrnici č. 03/22, WHISTLEBLOWING, aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 pro orgány města Litomyšl, zvláštní orgány města Litomyšl a příspěvkové organizace města Litomyšl, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1330/R (příloha č. 02/TAJ/02R/2022).

Za správnost odpovídá: Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník MěÚ Litomyšl