NÁSTĚNKA - O ŠKOLE

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře

Informační povinnost související s GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce osobních údajů: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Sídlo: Zámecká 496, Litomyšl, 57001 IČ: 47487283, Datová schránka: bc4seqs , telefon: 461612385, e-mail: 1zs@litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ: Ing. Klára Hudečková, e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel. +420 720 073 518. Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.