NÁSTĚNKA - O ŠKOLE

Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Animační program o moderním umění
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Animační program o moderním umění
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24

Informační povinnost související s GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce osobních údajů: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Sídlo: Zámecká 496, Litomyšl, 57001 IČ: 47487283, Datová schránka: bc4seqs , telefon: 461612385, e-mail: 1zs@litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ: Ing. Klára Hudečková, e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel. +420 720 073 518. Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.