NÁSTĚNKA - O ŠKOLE

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře

Historie školy

Základní škola na Zámecké ulici je umístěna v historické budově, kterou nechalo pro školní účely vybudovat město Litomyšl v polovině 19. století v novorenesančním slohu. Učit se v ní začalo 5. června 1873, tehdy sloužila reálnému gymnáziu, které mělo připravovat mládež pro řemeslo, obchod a průmysl.
Reálka však byla roku 1888 zrušena. V dalších letech byly umístěny v budově tzv. nižší školy, většinou chlapecké, ale také řemeslnická škola, a ve 2. patře budovy bylo od svého založení roku 1891 až do roku 1928 městské muzeum. Budova pamatuje i umístění knihovny, pomocné školy, řadu příležitostných výstav, školní galerii,.... V letech 1943-1945 byli v budově ubytováváni lidé ustupující před frontou. Po válce byla činnost školy obnovena, třídy 1-5 sloužily též jako cvičná škola pro litomyšlskou pedagogickou školu. Od roku 1960 je v budově trvale pouze základní škola pro mládež do 15 let.
Škola se samozřejmě v průběhu let ve svém vzhledu měnila.  Postupně zmizely zahrady a kamenné zdi směrem k silnici. V 70. letech minulého století se součástí školního areálu stala přístavba školní dílny a v letech osmdesátých to byla nově postavená samostatná budova školní jídelny. V současné době je hlavní školní budova po rozsáhlé dvouleté rekonstrukci, která zásadním způsobem zmodernizovala pracovní prostředí žáků i prostory pro práci učitelů. Velmi náročnou se ukázala oprava stropů, výměna oken, dveří i omítek na celé budově. V roce 2005 byly zatím poslední investiční prostředky vloženy do celkové opravy střech na budově školní jídelny. Nejstarší školní budova v Litomyšli se tak stala po modernizaci plně srovnatelnou s ostatními vzdělávacími institucemi ve městě.
Pro litomyšlskou veřejnost je „škola na Zámecké“ spojena především se jménem spisovatele Aloise Jiráska, který v ní vyučoval v letech 1877 – 1888. Jednoznačně nejslavnějším žákem školy byl, a stále je, světoznámý astronom Zdeněk Kopal. Ačkoli do ní chodil pouze dva školní roky (1920 – 1922), nikdy tuto dobu ve svých vzpomínkách nevynechal a ke škole i k Litomyšli se tento velikán světové vědy vždy hlásil.

 

Ředitelé školy od roku 1957:

  • František Štěrba
  • Rudolf Plášek
  • František Břeň
  • Ivan Velc
  • Marie Holá - pověřena řízením
  • Vladimír Novotný
  • Marie Holá
  • Petr Doseděl
  • Ondřej Vomočil