TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 9.A

Při výtvarce venku (tvorba mandal z přírodnin)
Při výtvarce venku (tvorba mandal z přírodnin)
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Při výtvarce venku (tvorba mandal z přírodnin)
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže