TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 2.A

Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"