TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 6.B

Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

AKTUALITY: 

31. 1. 2023 - Pololetní vysvědčení - 1. VYUČOVACÍ HODINU 

 

7. 2. 2023 -  TŘÍDNICKÁ HODINA OD 7:30

 

Preventivní programy o záškoláctví pro žáky 6. ročníku - ODLOŽENO NA URČITO

V průběhu ledna se žáci 6. ročníku zúčastní preventivního programu o záškoláctví. Program se jmenuje "Co tam?", pro školu jej realizuje Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí. Pro žáky je zcela zdarma.