NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku

Uskutečněné mobility

MOBILITA 1: 

Od 22.2. do 4.3. 2016 se uskutečnil metodický kurz Mgr. Jany Chadimové v jazykové škole Anglolang v anglickém Scarborough. Kurz se zabýval novými IT trendy ve výuce. Paní učitelka si zpátky do školy dovezla mnoho nových tipů, nápadů a IT nástrojů, které začleňuje do výuky všech svých předmětů a seznamuje s nimi také svoje kolegy. 

MOBILITA 2: 

Od 9.5. do 13.5. 2016 se uskutečnil metodický kurz Mgr. Alice Doubkové v jazykové škole ACE Malta v St. Julian´s na Maltě. Kurz byl zaměřen na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Paní učitelka načerpala inspiraci a aktivity nejen pro žáky s SPU pro své hodiny anglického jazyka. A už se o ně podělila i s ostatními jazykáři u nás ve škole.  

MOBILITA 3:

Od 13.6. do 17.6.2016 se uskutečnil metodický kurz Mgr. Aleny Večeřové v jazykové škole Lake School of English v anglickém Oxfordu. Kurz byl zaměřen na rozvoj všech jazykových dovedností žáků a aktivní komunikace v cizím jazyce. Paní učitelka a její žáci si v hodinách užívají nové aktivity, které podporují motivaci k učení.

MOBILITA 4 a 5: 

Od 1.8. do 12.8. 2016 se uskutečnil metodický kurz Mgr. Dagmar Burdové a Mgr. Jany Slabé v jazykové škole CES v irském Dublinu. Kurz byl kombinací metodického i jazykového rozvoje. Byl zaměřen na metody aktivního učení, na vyučování ve třídách se žáky s různými vzdělávacími potřebami a různou úrovní intelektových schopností. V neposlední řadě poskytl účastníkům porovnávání metodických přístupů v různých evropských zemích a v různých typech škol.