Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zámecký pivovar (IOP) a I. nádvoří

Zámecký pivovar patří neodmyslitelně k zámku již od poloviny šestnáctého století. Zásadní proměnou prošel pivovar po požáru v roce 1728, kdy dostal barokní podobu podle projektu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. V roce 1824 se zde sládkovi Františku Smetanovi narodil syn Bedřich. Poté pivovar čekala dlouhá léta strádání a hledání odpovídajícího způsobu využití. Zlom přišel v roce 2000, kdy bylo rozhodnuto o jeho využití pro potřeby YMCA. Od roku 2004 do roku 2006 zde bylo investováno cca 54 milionů Kč. Další významnou přeměnu zaznamenal pivovar v letech 2011 – 2014. Hlavním cílem této etapy rekonstrukce bylo společné užívání zámeckého pivovaru různými subjekty. Upravené sály jsou využívány k nejrůznějším společenským událostem, a proto bylo připraveno i odpovídající gastronomické zázemí. Kapacita nových společenských prostor je cca 200 lidí. V suterénních prostorech vzniklo nové sociální a technologické zázemí, pod klenutým sálem také strojovna větrání sálů a kotelna. V podkroví lze využít i ubytovnu s kapacitou šesti lůžek. Zámecký pivovar patřil spolu s jízdárnou k prvním dvěma objektům, které prošly úspěšným kolaudačním řízením. Velmi zajímavé a účelné se v praxi ukazuje také vnitřní propojení mezi těmito objekty. Autorem projektu je AP ATELIER (Josef Pleskot, Daniel Kříž, David Ambros, Jiří Vlach).  


I. zámecké nádvoří


Prostor mezi zámkem a pivovarem je pro zámecký areál velmi důležitý. V rámci projektu byla naplánována obnova mlatových a dalších povrchů tohoto centrálního shromažďovacího prostoru návrší. Zároveň byl v plánu odvod dešťových vod, doplnění inženýrských sítí a instalace slavnostního osvětlení.


Projektanti při své práci postupovali podle výsledků archeologického průzkumu z roku 1960. Až v průběhu záchranného archeologického výzkumu bylo zjištěno, že v geodetickém zaměření z šedesátých let jsou hrubé chyby. Velmi vysoko byly nalezeny zbytky štětové dlažby a historické zdi. Město Litomyšl nedostalo od NPÚ povolení k zásahu do žádných historicky cenných konstrukcí, a proto muselo ustoupit od odvodnění a provedení slavnostního osvětlení.


 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl