Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Bytový dům A1

Územní plán nového obytného souboru v lokalitě U Nemocnice byl vypracován v letech 1994 – 1995. Autorem je Viktor a Martin Rudišové. Jednotlivé byty, různě veliké a různě uspořádané, jsou otevřeny širokými okny do vnitřních prostorů bloku. Veřejné plochy nabízejí dostatek místa pro parkování, logickou síť pěších cest i hřiště. Ulice v nové zástavbě je navržena úsporně tak, aby zajistila pohodlnou obsluhu, ale také klidné prostředí. Hlavní komunikace procházející celou zástavbou odbočuje z ulice J. E. Purkyně, vede kolmo proti svahu a obloukem se otáčí k severu, kde je na konci napojena na stávající silnici, vedoucí mezi obytnými domy při ulici Mařákova. Na tuto hlavní osu navazují pěší sjízdné chodníky vedoucí k jednotlivým objektům. Architektonické řešení jednotlivých staveb je moderní, bez historizujících prvků. Domy mají široká okna, ploché střechy s mírně zakřivenou siluetou, světlé barvy omítek doplněné přírodním materiálem dřevěných oken, vstupních stěn a plotů oddělujících soukromé zahrádky od veřejných ploch. Volné plochy navazující bezprostředně na obytné domy jsou vyhrazeny pro obyvatele přízemních bytů. Stavba bytového domu A1 byla dokončena v roce 1996.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl