Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

Cílem projektu bylo zrekonstruovat zbývající nevyužitou část podkroví historické budovy ZUŠ B. Smetany, což umožnilo vznik koncertního sálu a tří nových učeben. Rozšíření prostor umožnilo realizovat novou koncepci výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru. Posláním projektu je poskytnout žákům vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké k celoživotnímu učení příznivým klimatem pracovním, sociálním i emocionálním. Vytvořit koncept oborů pro plné uspokojení potřeb dětí a mládeže z Litomyšlska tak, aby ZUŠ B. Smetany upevnila své postavení v síti základních  měleckých škol v okrese Svitavy i širším okolí. Dalším cílem je rozvoj volnočasových aktivit jako prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže na úrovni školského zařízení.


 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl