Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městská sportovní hala

Tělocvična je situována v západní části nového školního areálu a uzavírá jeho vnitřní atrium. V mimoškolní době je využívána jako městská sportovní hala. Tato skutečnost spolu s požadavkem možného předělení tělocvičny tak, aby mohla sloužit pro dva školní tělocviky zároveň, předurčila její velikost. Základní rozměr hrací plochy je 42,6 x 21,6 m, výška tělocvičny je 10,8 m po spodní úroveň uložení vazníků. Součástí tělocvičny je tribuna pro 200 návštěvníků. Autorem návrhu je Ing. arch. Aleš Burian a ing. arch. Gustav Křivinka. Aby velká hmota tělocvičny nepředstavovala neprostupnou bariéru ve vztahu k historickému panoramatu města, je z jedné třetiny pod střešními vazníky prosklena a částečně zapuštěna v terénu a umožňuje vnímání historických dominant i z území města nad areálem školy. Se školou je spojena na úrovni přízemí krytou chodbou ústící z důvodu výškového převýšení terénu v 2. nadzemním podlaží školy. V přízemí jsou dále umístěny šatny, nářaďovna, sklady sportovních potřeb, posilovna a kotelna. Součástí areálu školy je i venkovní sportoviště situované cca 150 m nad tělocvičnou, které bylo realizováno v předstihu v roce 1996. Nosná konstrukce tělocvičny je tvořena železobetonovými profilovanými sloupy, které jsou v horní části prosklení ocelové. Tribuny, opěrné zdi stejně jako stropy šaten a vstupní části jsou z monolitického železobetonu.


 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl