Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
Městský bazén

Městský bazén

Stavba krytého plaveckého bazénu od architekta Antonína Nováka je přísně podřízena místu a účelu stavby a navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována architektem Alešem Burianem již v roce 2000. Návštěvníkům bazén nabízí využití 5 drah o délce 25 metrů, neplavecký, dětský bazén, vířivku, tobogán, saunu a venkovní výplavový bazén. Výstavba bazénu začala v roce 2009 a ukončena byla ...

celkový pohled

Univerzitní knihovna a městská obřadní síň

Přístavba piaristické koleje je jedním z objektů zahrnutých do zrealizovaného projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Byla dokončena v červnu 2015. Objekt podle návrhu ateliéru Burian Křivinka Architekti navazuje na piaristickou kolej a nalezneme v něm městskou obřadní síň a knihovnu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Přístavba na nároží Jiráskovy a Zámecké ulice v Litomyšli je částečně zapuštěná dvoupodlažní stavba s malým ...

Zámecká jízdárna a horní nádvoří

Zámecká jízdárna a horní nádvoří

Jízdárna je po staletí důležitou součástí jedinečného areálu zámeckého návrší. První údaje o stavbě jízdárny jsou z roku 1635. Po roce 1726 prováděl obnovu po požáru architekt F. M. Kaňka. V 70. letech minulého století proběhla rozsáhlá úprava celého objektu. Kvůli zajištění dostatečné únosnosti, z důvodu umístění archivu do prostoru podkroví jízdárny, byl v rámci těchto úprav zbudován betonový strop a krov. V návrhu architektů Petra ...

Městská sportovní hala

Městská sportovní hala

Tělocvična je situována v západní části nového školního areálu a uzavírá jeho vnitřní atrium. V mimoškolní době je využívána jako městská sportovní hala. Tato skutečnost spolu s požadavkem možného předělení tělocvičny tak, aby mohla sloužit pro dva školní tělocviky zároveň, předurčila její velikost. Základní rozměr hrací plochy je 42,6 x 21,6 m, výška tělocvičny je 10,8 m po spodní úroveň uložení vazníků. Součástí tělocvičny je ...

Tenisová hala s bowlingem

Tenisová hala s bowlingem

Tenisová hala SPORT podle návrhu brněnských architektů Hrůši a Pelčáka byla otevřena v areálu v Líbánkách na podzim roku 1999, přístavba s bowlingem v zimě roku 2001. Jde o sportovní halu s jedním tenisovým dvorcem v pevné hale, dvěma krytými antukovými kurty v nafukovací hale, třemi squashovými dvorci a se čtyřmi bowlingovými drahami. Abstraktní umění Petra Kvíčaly, které doplňuje moderní design haly, je prý proti Váchalovi velmi střízlivé. I tato ...

Klášterní zahrady

Klášterní zahrady

Nádherný městský park se nachází nedaleko zámeckého areálu a je obklopen dvěma litomyšlskými kostely. Zahrady vznikly v roce 2000 podle projektu Zdeňka Sendlera, Radko Květa a Václava babky. Prohlédnout si zde můžete sochy Olbrama a Jasana Zoubkových. Ze zahrad je krásný výhled na městské panorama a zároveň je odsud pár kroků k piaristickému kostelu nebo na zámek.

Smetanova lávka

Smetanova lávka

Nový nadchod podle návrhu pražských architektů Ehla a Koumara nahradil původní železobetonovou lávku přes silnici I/35. Součástí nadchodu je i nový výtah, který zajišťuje bezbariérové spojení s centrem města a zatraktivňuje cestu přes rušnou komunikaci. Současně nabízí vyhlídkový bod na historické centrum Litomyšle. Jedná se o subtilní ocelovou konstrukci šířky cca 2,80 m s co nejnižší úrovní mostovky - Vierendeelův nosník - nesenou masivními ...

Základní škola T. G. Masaryka

Základní škola T. G. Masaryka

Tři učebnová křídla ve tvaru písmene U vymezují polouzavřený dvůr, který slouží ke hrám a oddechu žáků o přestávkách i mimoškolní době. Dvůr je ukončen venkovním amfiteátrem, využívajícím stávajícího terénného reliéfu. Celý areál je ze západní strany uzavřen tělocvičnou. Nádvoří stejně jako celá škola však není uzavřeno a komunikuje s okolím prosklenými částmi jednotlivých průčelí. Tělocvična je v mimoškolní době využívána ...

Primátor camping resort

Primátor camping resort

Ve zrekonstruovaném autokempu vzniklo 22 chatek různých velikostí. Jedná se o dřevostavby na zemních vrutech s pobytovými terasami. Jasný architektonický výraz, logické uspořádání a důraz na kvalitu jsou srovnatelné s podobnými zařízeními ve skandinávských zemích. Autorem návrhu je architektka R. M. Bílková, část areálu navrhla firma Partero. Areál vlastněný městem zrekonstruoval a provozuje soukromý vlastník. 
Podrobněji zde. 

Autobusové nádraží (Bělidla)

Autobusové nádraží (Bělidla)

Původní autobusové nádraží bylo pro desetitisícové město naddimenzované, proto byla v srpnu 2006 zahájena rekonstrukce lokality Bělidla. Město Litomyšl není provozovatelem autobusové dopravy ani nespravuje výpravní budovu, proto bylo investorem pouze části chodníků a části zeleně. Hrálo však důležitou roli jako koordinátor celého projektu. Základním znakem lokality Bělidel je jednotný charakter v řešení celého areálu. Architektonická kancelář RAW z ...

Lidl

Lidl

Objekt prodejny je umístěn v lokalitě původního dvora Pernštejnů a je citlivě navázán na zachovanou původní barokní sýpku. Návrh ateliéru VAS architekti (architekt Három) vytváří důstojný a nerušený předprostor před sýpkou, odklání od ní parkovací plochy a je napojen na komunikační systém novou kruhovou křižovatkou. Areál je doplněn velmi kvalitními sadovými úpravami dle návrhu ateliéru Partero, které pohledově utlumují parkoviště, akcentují ...

Bytový dům A1

Bytový dům A1

Územní plán nového obytného souboru v lokalitě U Nemocnice byl vypracován v letech 1994 – 1995. Autorem je Viktor a Martin Rudišové. Jednotlivé byty, různě veliké a různě uspořádané, jsou otevřeny širokými okny do vnitřních prostorů bloku. Veřejné plochy nabízejí dostatek místa pro parkování, logickou síť pěších cest i hřiště. Ulice v nové zástavbě je navržena úsporně tak, aby zajistila pohodlnou obsluhu, ale také klidné prostředí. Hlavní ...

Bytové domy A2, A3

Bytové domy A2, A3

V září roku 2002 vzniklo ve městě 38 nových bytových jednotek v bytových domech A2 a A3 v lokalitě U Nemocnice. Jako první byl v této lokalitě postaven dům A1 se 74 bytovými jednotkami. O dva roky později byla dokončena výstavba domu A4 s 34 bytovými jednotkami a 38 garážovými stáními. Podoba bytových domů A2 a A3 vyšla z vyzvané architektonické soutěže. Na jejím základě byl vybrán návrh AP ATELIERu autorů ing. arch. Josefa Pleskota, ing. arch. Radka Lampy a ...

Park Zdeňka Kopala

Park Zdeňka Kopala

Lze spojit snahu o ozelenění města a zároveň protipovodňová opatření? Ano! Ukázkou tohoto v ČR ojedinělého projektu je park, který město Litomyšl realizovalo na ulici Z. Kopala. V místě vzniklo nejen několik hektarů přírodní plochy se stovkami stromů, keřů a mobiliářem pro trávení volného času. Součástí parku jsou i terénní vlny a další technická řešení, díky kterým bude park zadržovat vodu z dešťů. Autorkou návrhu parku je Ing. Eva Wagnerová. ...

Tribuna letního stadionu Černá hora

Tribuna letního stadionu Černá hora

Již v roce 2002 získal městský stadion umělý povrch polytan "M", nové lavičky, stupně (tribuna ve svahu), zábradlí, závlahu zelených ploch. Další fází dostavby tohoto areálu byla výstavba objektu tribuny včetně zastřešení. Součástí byla také rekonstrukce komunikací na stadionu, vybudování vrhačského kruhu, doplnění tribuny ve svahu, zábradlí mezi jednotlivými hřišti, rekonstrukce oplocení a také vybudování olympijského ohně a stožárů na vlajky. ...

Bytový dům A4 s parkovacím domem

Bytový dům A4 s parkovacím domem

Autory projektu bytového domu A4 jsou architekti Martin a Viktor Rudišovi. K obytnému domu A4 je ze dvou stran připojen objekt hromadných garáží. Střecha je provedena jako zelená plocha s umělým zavlažováním během vegetačního období. V objektu je 38 garážových stání. Na ploše střechy hromadných garáží jsou z části umístěny oplocené předzahrádky a zbývající plocha je veřejná. Stavba bytového domu A4 s parkovacím domem byla dokončena v roce 2001.

Památník Zdeňka Kopala Dvojhvězda

Památník Zdeňka Kopala Dvojhvězda

Unikátní sochařské dílo věnované památce slavného rodáka, astronoma Zdeňka Kopala, bylo při příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozen slavnostně odhaleno 3. dubna roku 2004. Plastika, jejímž  autorem je Federiko Diaz a Marián Karel, zdobí Havlíčkovu ulici. Přesněji řečeno místo, kde stával rodný dům tohoto světově významného astronoma, průkopníka teorie těsných dvojhvězd a autora map Měsíce.  
Obnovená plastika dvojhvězdy je umístěna ...

Oko nad rybníkem

Oko nad rybníkem

Odpočívadlo u Hlubokého rybníka (známého také jako Stará plovárna) od architektonické kanceláře OVA architekti je součástí projektu Cíle cest, který se zaměřuje na budování drobné architektury v okolí města. Za tímto účelem je každý rok osloven jeden vítěz soutěže České ceny za architekturu organizované Českou komorou architektů. Zadáním je, dle vlastního uvážení a v docházkové vzdálenosti od centra města, navrhnout drobný urbanistický prvek s ...

celkový pohled

Zastřešení zimního stadionu

Cílem projektu bylo upravit litomyšlské kluziště takovým způsobem, aby svým vyšším komfortem lépe sloužilo sportovcům i divákům a to ne pouze při hokejových zápasech. Projekt zastřešení a opláštění zimního stadionu vycházel ze zpracované studie dostavby sportovního areálu Černá hora. Autorem návrhu je Ing. arch. Aleš Burian. Rekonstrukce zimního stadionu probíhala postupně podle finančních možností. V roce 2002 byla vybudována na východní straně ...

Bytový dům A5

Bytový dům A5

Dům A5 s celkem 28 nájemními byty je posazen na hranu svahu, jehož převýšení umožnilo výstavbu krytých parkovacích stání a sklípků pro všechny byty. Přízemí se spojuje s horní úrovní terénu, takže jednotlivé byty na této úrovni mají své zahrádky. Byty umístěné v patře mají venkovní terasy a jsou posunuty vůči přízemním bytům západním směrem. Tím vznikají spodním bytům stíněné lodžie. V domě jsou i dva byty tzv. zvláštního určení pro ...

dvorek

Zámecký pivovar (SROP)

Zámecký pivovar patří spolu s prvním nádvořím, jízdárnou, konírnou, stájí a tzv. úřednickým domem do majetku Města Litomyšle. Od začátku devadesátých let se vedení radnice pokoušelo najít pro objekt bývalého zámeckého pivovaru vhodné využití. Nakonec se podařilo uzavřít dohodu s Evropskou aliancí YMCA, která zde vykonává vzdělávací a výchovnou činnost. Kromě společenských sálů je v rekonstruované části ubytování a kanceláře. Autorem ...

pobytový most

Nábřeží řeky Loučné

Na podzim roku 2001 byla zahájena I. etapa rekonstrukce Komenského náměstí. Tomuto kroku předcházela soutěž tří architektonických kanceláří, kterým Město Litomyšl zadalo vypracování projektu. Komise, ve které zasedli kromě členů rady města, odborné veřejnosti a zástupců Ministerstva pro místní rozvoj také občané sídliště, vyhlásila vítězným návrhem projekt architektonické kanceláře AP ateliér Pleskot.
Cílem vítězného návrhu ing. arch. Josefa ...

hlavní průčelí

Zámecký pivovar (IOP) a I. nádvoří

Zámecký pivovar patří neodmyslitelně k zámku již od poloviny šestnáctého století. Zásadní proměnou prošel pivovar po požáru v roce 1728, kdy dostal barokní podobu podle projektu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. V roce 1824 se zde sládkovi Františku Smetanovi narodil syn Bedřich. Poté pivovar čekala dlouhá léta strádání a hledání odpovídajícího způsobu využití. Zlom přišel v roce 2000, kdy bylo rozhodnuto o jeho využití pro potřeby YMCA. Od roku ...

Máchadlo a Mariánská ulička

Máchadlo a Mariánská ulička

Máchadlo se nachází v Mariánské ulici, na přístupové cestě k zámeckému areálu. Původní funkce máchadla byla časem změněna na okrasný vodní prvek a tomu se přizpůsobila také rekonstrukce. Součástí rekonstrukce byly i restaurátorské práce na tzv. Kašínce Panny Marie, která je nedílnou součástí máchadla. Nejzajímavější a pro chod máchadla také nejdůležitější částí rekonstrukce bylo zajištění vody, ale i například i předláždění ulice ...

celkový pohled

Chrám Nalezení sv. Kříže

Barokní chrám Nalezení sv. Kříže, který naleznete na vrcholu zámeckého návrší, byl vystavěn v letech 1714 – 1725. Stavbu začal italský stavitel Giovanni Battista Alliprandi a po jeho smrti převzal dostavbu chrámu František Maxmilián Kaňka. Kostel v minulosti čtyřikrát vyhořel a po roce 1968 byl uzavřen a postupně chátral. V letech 2011 – 2015 prošla stavba kompletní rekonstrukcí dle projektu Marka Štěpána. Uvnitř naleznete tři díla proslulého ...

herní prvek

Nábřeží Loučné (Proměny)

Navštivte s dětmi nově vybudované hřiště na Vodních valech, které se veřejnosti otevřelo v roce 2017. Kromě příjemně zrekonstruovaného nábřeží řeky Loučné, zajisté na první pohled zaujmou herní prvky od sochařů Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové, které přinášejí netradiční pojetí klasických herních prvků, v jejichž řešení se odráží motiv zvuku a hudby v nejrůznějších podobách. Řešení prostoru vzešlo z architektonické soutěže ...

interiér

Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

Cílem projektu bylo zrekonstruovat zbývající nevyužitou část podkroví historické budovy ZUŠ B. Smetany, což umožnilo vznik koncertního sálu a tří nových učeben. Rozšíření prostor umožnilo realizovat novou koncepci výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru. Posláním projektu je poskytnout žákům vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, a tím kultivovat jejich osobnost po stránce ...

alej filosofů

Předzámčí

Zámecká cesta akceptuje pravý oblouk historické cesty. Ten je ještě zvýrazněn umístěním nového betonového chodníku s jednostranným zábradlím. Vznikly zde nové dlážděné cestičky. Okolo pomníku Aloise Jiráska zůstaly zachovány všechny zdravé, vzrostlé stromy. Posílena byla spojka mezi centrem města a zámeckým návrším, která má nenahraditelný význam. Alej filosofů – cesta pod vysokou zdí zámecké zahrady v sobě ukrývá tajemství Filosofské ...

chodba s výstavou studentských prací

Piaristická kolej

Budova piaristické koleje má pro kláštery typickou čtvercovou dispozici s vnitřním ambitem a rajským dvorem. Do roku 2003 sloužil klášter k ubytování studentů pedagogické školy, od té doby ho využívala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. I vzhledem k historickým souvislostem považoval investor další využití koleje pro vzdělávání za optimální. V projektu se počítalo i s dostavbou objektu na nároží Jiráskovy a Zámecké ulice. Zde architekt Aleš ...

hlediště občasné letní scény

Zámecký park

Litomyšlský zámek byl vždy obklopen zahradou. Zdroje z konce 16. století hovoří o tom, že z jedné strany zámku je okrasná zahrada (pravděpodobně dnešní francouzská) a z dalších dvou stran je zahrada obehnaná zdí a v ní staré ovocné stromy. Asi v roce 1803 byla zahrada upravená v anglickém slohu, nacházel se zde malý chrámek, voliéra, vodní nádržka a umělé vodopády. V roce 1808 byla na umělém pahorku postavena socha ležícího lva, která je zde dodnes. Po ...

Turistické zázemí

Turistické zázemí

Uprostřed Smetanova náměstí nedaleko radniční věži naleznete nové turistické zázemí. Místní radniční dvorek poskytuje prostor pro odpočinek. Najdete zde nové lavičky, vodní prvek ale i neobvyklý výhled na radniční věž. V turistickém zázemí můžete také využít moderní toalety, sprchu, přebalovací pult, úschovu zavazadel či kol. Nechybí zde ani informační kiosek s mapou města a tipy na prohlídku Litomyšle a okolí. Nový radniční dvorek je ...

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl