Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Nábřeží řeky Loučné

Na podzim roku 2001 byla zahájena I. etapa rekonstrukce Komenského náměstí. Tomuto kroku předcházela soutěž tří architektonických kanceláří, kterým Město Litomyšl zadalo vypracování projektu. Komise, ve které zasedli kromě členů rady města, odborné veřejnosti a zástupců Ministerstva pro místní rozvoj také občané sídliště, vyhlásila vítězným návrhem projekt architektonické kanceláře AP ateliér Pleskot.


Cílem vítězného návrhu ing. arch. Josefa Pleskota je integrace v podstatě satelitního sídliště uprostřed města s historickým městem a dekoncentrace stávajícího centrálního parkoviště. Z analýzy arch. Pleskota vyplývá, že i přestože má Komenského náměstí s městem společný skelet, nelze přehlédnout jeho izolovanost.


Motto: "Město zeleně, zeleň města, město města". "Město Litomyšl stojí na modulaci, jejíž zákonitosti nejsou dosud zcela exaktně odhaleny. Je podřízena jejím rafinovaným vztahům a zároveň velmi reflektuje přírodní danosti. Z těchto zákonitostí se kupodivu nevymanilo ani sídliště Komenského náměstí. Jeho urbanistická osnova je součástí modulového skeletu celého města. Z tohoto hlediska má sídliště výborný a téměř nezpochybnitelný základ, na němž je možné dále stavět a z něho rozvíjet pevné a jemné spojení s městem až do té míry, že bude opravdu městem samým. V tomto případě, s tímto poznáním a za těchto okolností se vyplatí do jeho rozvoje investovat. Může totiž jít o dosti nenásilnou integraci nebo asimilaci, která má podobu přirozeného vývoje."
 


I. etapa
Investor:
Město Litomyšl
Zahájení výstavby: říjen 2001
Dokončení výstavby: květen 2002
Autoři návrhu: ing. arch. Josef Pleskot
Realizace: VCES Hradec Králové
Náklady na výstavbu: cca 22 milionu Kč (z toho 13  mil. státní dotace)


II. etapa
Investor:
Město Litomyšl
Zahájení výstavby: srpen 2002
Dokončení výstavby: květen 2003
Autoři návrhu: ing. arch. Josef Pleskot
Realizace: První litomyšlská stavební
Náklady na výstavbu: cca 15 milionů Kč (z toho 5 mil. státní dotace)


I. etapa rekonstrukce zahrnovala protipovodňová opatření, zobytnění celého břehu (umožňující promenády a rozličné rekreační využití), s tím související přeložky inženýrských sítí a úpravy kanalizace. Pro lepší propojení sídliště s levobřežní částí města byl vystavěn  pěší mostek, který je současně mostem pobytovým. Úpravy levého břehu řeky Loučné původně předmětem výběrového řízení nebyly, ale vedení města rozhodlo, že z důvodu logické návaznosti budou v roce 2002 provedeny alespoň základní hrubé práce - dva chodníky vedoucí od pobytového mostu ke Smetanovu domu a ke skladu, a také schodiště k Music Clubu Kotelna. Opraveny jsou také opěrné zdi na levém břehu. Dokončovací práce a výsadba zeleně budou provedeny v dalších etapách.


Nejdůležitějším bodem druhé etapy rekonstrukce Komenského náměstí, která byla zahájena v srpnu 2002, je nové dopravní připojení sídliště na Havlíčkovu ulici a vybudování polozapuštěných garáží se 48 parkovacími stáními. S tím souvisí také úprava prostoru za prodejnou. Na střeše garáží vzniká víceúčelové hřiště a zahrada s pobytovou palubou.


Regenerace této části našeho města moha být zahájena pouze díky přidělení státní dotace (v první etapě ve výši 13 mil. a v druhé etapě 5 milionů korun). Čerpané finanční prostředky pochází z Programu regenerace panelových sídlišť a jsou určeny pouze na regeneraci prostranství mezi paneláky.


Zahájení dalších etap rekonstrukce je podmíněno získáním státní dotace. V dalších etapách by mělo dojít k úpravám zbývajících ploch sídliště včetně jejich veřejného osvětlení a úpravy vstupních partií domů, vybudování povrchových parkovacích státní, stanovišť odpadních nádob a plošné výsadby veřejné zeleně. Součástí návrhu arch. Pleskota je také přeorientování vstupního prostoru hotelu Dalibor s vaznou k pobřežní promenádě.       


Stav před zahájením rekonstrukce:
- izolovanost ? uzavřený útvar, kterým se neprochází, ale který se naopak obchází
- budova samoobsluhy ? výškově i polohově špatně umístěná,
- vzájemné ignorování sídliště, řeky Loučné a levobřežní části města se školami
- oba břehy Loučné zanedbané, 
- schází zde ve správném místě most,             
- dopravní připojení pouze z jednoho místa,
- špatná kvalita organizace a řešení ploch uvnitř sídliště,
- zeleň vysázená velmi nahodile


Návrh:
- cílem je integrace sídlištní zástavby s historickým městem, 
- vybudovat protipovodňová opatření a zobytnit břehy Loučné (možnost promenád a rozličného rekreačního využití),
- postavit kapacitní pěší mostek,
- přeorientovat vstupní prostor hotelu Dalibor s vazbou k pobřežní promenádě, 
- zrušit jednobodové dopravní připojení z Havlíčkovy ulice,
- dopravně regulovaná zóna posunout již na úroveň hotelu Dalibor,
- každý dům má svůj vstupní předprostor obsahující i základní počet parkovacích stání (logické rozptýlení parkoviště uvnitř bloku),
- zřídit polozapuštěné parkovací stání pod Komenského náměstím,
- najít možnost pěšího průchodu do Smetanova domu přes stávající domy (účinné propojení s historickým městem),
- změnit organizaci vnitřních ploch sídliště,
- řešení zeleně - osázení hlavně vysokými stromy,


Etapy prací:
- protipovodňová opatření formou regulace a kultivace nábřeží Loučné
- nové dopravní připojení sídliště ve vazbě na úpravu Havlíčkovy ulice
- úpravy veškerých ploch sídliště vč. jejich veřejného osvětlení a úpravy vstupních partií domů, vybudování povrchových parkovacích stání s kapacitou 95 míst, stanovišť odpadních nádob a plošné výsadby veřejné zeleně
- vybudování první části podzemní garáže pod terasou

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl