Vyhledávat na webu
en

Nová městská síň

Přístavba piaristické koleje je jedním z objektů zahrnutých do zrealizovaného projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Byla dokončena v červnu 2015. Objekt podle návrhu ateliéru Burian Křivinka Architekti navazuje na piaristickou kolej a nalezneme v něm městskou obřadní síň a knihovnu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Přístavba na nároží Jiráskovy a Zámecké ulice v Litomyšli je částečně zapuštěná dvoupodlažní stavba s malým pavilonem v úrovni podkroví, která má pomoci urbanisticky dořešit volný prostor vedle piaristické koleje a zároveň poskytnout fakultě restaurování potřebné prostory. Objekt respektuje původní stavební čáru i stávající výšku sousedních říms a dotváří tak důležitý urbanistický prostor soudobou stavbou. Přístavba piaristické koleje stála 23 milionů korun a byla hrazena z evropských peněz.


 

 
Youtube Litomyšl