Vyhledat na webu
en

Bydlení

Územní rozhodování

Jak podat návrh na změnu územního plánu?

Všechny územní plány týkající se obcí ve správním obvodu zdejšího úřadu územního plánování naleznete zde.

Změnu územního plánu lze pořídit buď „klasickým“ nebo zkráceným způsobem – o tomto rozhoduje zastupitelstvo obce.

Je-li ve Vašem případě vhodnější použít „klasický“ nebo zkrácený způsob pořízení změny územního plánu, Vám ochotně poradí pracovníci oddělení úřadu územního plánování – kontakty naleznete zde.

Formuláře příslušných návrhů na pořízení změny územního plánu naleznete zde (v části týkající se úřadu územního plánování). V návrhu je nutné uvést všechny požadované informace s výjimkou posledního bodu, který je nepovinný. V případě, že v návrhu neuvedete všechny požadované informace, budete vyzváni k jejich doplnění.

K úplnému návrhu na pořízení změny územního plánu připojí úřad územního plánování své stanovisko a oboje zašle zastupitelstvu obce k rozhodnutí.

V případě, že zastupitelstvo obce Váš návrh schválí, neznamená to, že se tímto změnil územní plán. Je nutné, aby následně:

  1. zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny územního plánu (dle okolností může zastupitelstvo obce čekat na více podnětů na změnu územního plánu),
  2. rada/zastupitelstvo (tam, kde není rada) obce vybralo zpracovatele změny územního plánu,
  3. pořizovatel pořídil změnu územního plánu (u „klasického“ pořizování má proces pořízení tři fáze: zadání, společné jednání a veřejné projednání; u zkráceného pořizování má proces pořízení pouze dvě fáze: obsah změny a veřejné projednání), každý může v průběhu pořizování uplatnit své připomínky nebo námitky,
  4. zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu.

Je možné, že např. v důsledku stanoviska dotčeného orgánu (např. Krajský úřad Pardubického kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje) bude Váš návrh v průběhu pořizování změny územního plánu změněn či vypuštěn.

Veškerá korespondence s veřejností v průběhu pořizování změny územního plánu probíhá z důvodu zachování rovnosti práv jednotlivých účastníků formou veřejných vyhlášek na úřední desce Městského úřadu Litomyšl a na úřední desce příslušné obce, pro kterou se změna územního plánu pořizuje.

Je nutné upozornit na skutečnost, že pořízení změny územního plánu je časově náročné (trvá minimálně 10 měsíců, v případě komplikací může ale trvat i několik let).

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Josef Filipi josef.filipi@litomysl.cz tel.: 461 653 347 mobil: 775 653 314
 
Youtube Litomyšl