Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Radnice

Rada města

Jak mohu podat návrh na udělení ocenění města? Kam mohu takový návrh zaslat?

Návrh na ocenění může předložit kterýkoli občan České republiky starší osmnácti let, resp. občané partnerských měst Litomyšle. Rada města vyhlašuje každoročně v souladu s Pravidly pro udělování ocenění Rady města Litomyšle termín na předkládání návrhů na udělení CENY PURKMISTRA LAŠKA. Každý rok je to zpravidla do 31. května, kdy je možné poslat písemný návrh na ocenění osobností, které se významnou měrou zasloužili o rozvoj Litomyšle, resp. rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. Formulář najdete na www.litomysl.cz.

 

poradí a další informace poskytne

Mgr. Miroslava Kubešová miroslava.kubesova@litomysl.cz tel.: 461 653 305 mobil: 775 653 305
 
Youtube Litomyšl