Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Radnice

Petice

Jak máme správně sepsat petici a komu ji adresovat?

Petici můžete sepsat jako jednotlivec nebo skupina osob (petiční výbor). Pokud utvoříte petiční výbor, musíte vybrat jednu osobu starší 18 let, která bude petiční výbor zastupovat při jednání s úřady. Petice musí mít náležitosti předepsané petičním zákonem tj. znamená, že musí obsahovat:

  • požadavek (žádost, návrh, stížnost – „text petice“)
  • petiční archy, do kterých se občané podepisují
  • informace o tom, kdo petici sestavil (petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat; jednotlivec - jméno, příjmení a bydliště; nevládní organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci) 

Naopak v petici se nesmí objevit:

  • výzvy zasahující do nezávislosti soudů (například požadavky, jak má soud rozhodnout)
  • výzvy k porušování zákonů, omezování lidských práv, rozněcování nenávisti nebo k provádění násilí

Jakmile sestavíte petici, můžete začít sbírat podpisy. Ke sbírání podpisů nepotřebujete povolení. K podpisům můžete vyzývat jakýmkoli zákonným způsobem (nesmíte nikoho k podpisu nutit). Můžete také petici nechat na veřejně přístupném místě.

Text petice a petiční archy s podpisy zašlete na Městský úřad Litomyšl, odbor kanceláře vedení MěÚ, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl. Pokud posíláte petici na více úřadů, postačí poslat kopie. Pokud pošlete petici na náš úřad a my zjistíme, že se agendou petice nezabýváme, předáme ji správnému adresátovi a Vás o tom uvědomíme.

Městský úřad sám zajistí předání příslušnému orgánu města k vyřízení. O průběhu, způsobu vyřízení a případných přijatých usneseních Vás  budeme toho kdo petici podal, anebo toho kdo zastupuje členy petičního výboru písemně informovat.

 

 

poradí a další informace poskytne

Mgr. Miroslava Kubešová miroslava.kubesova@litomysl.cz tel.: 461 653 305 mobil: 775 653 305
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl